Kelan vammaistuet

Jos epilepsia tai muut sairaudet aiheuttavat avun tarvetta ja haittaa arjessa, kannattaa tarkistaa oikeus Kelan vammaistukeen.

Vammaistuilla tarkoitetaan alle 16-vuotiaan vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen vammaistukea ja eläkettä saavan hoitotukea. Niiden tarkoituksena on tukea itsenäistä selviytymistä ja kompensoida sairaudesta aiheutuvia kustannuksia. Myöntämisen perusteita ovat esimerkiksi vammasta tai sairaudesta johtuva avun, ohjauksen ja valvonnan tarve. Vammaistuen hakemiseksi tarvitset lääkäriltä C-lausunnon. Vammaistuet ovat verotonta tuloa.

Lue lisää Kelan vammaistukien myöntämisperusteista ja hakemisesta.


Edellinen sivuSeuraava sivu 

Päivitetty  27.3.2017