Opiskelu

Suurin osa epilepsiaa sairastavista voi valita ammatin, opiskella ja tehdä työtä ilman sairauden asettamia rajoituksia. Oman alan valinnassa oma persoonallisuus, tiedot, taidot, vahvuudet ja kiinnostukset ratkaisevat.

Mihin ammatteihin epilepsiaa sairastava voi opiskella?

Koulutusalaa valitessa jokaisen on tärkeä tuntea itsensä. Niin epilepsiaa sairastavilla kuin muillakin oma persoonallisuus, vahvuudet, puutteet ja kiinnostukset ratkaisevat. Kannattaa miettiä, minkälaiseen koulutukseen motivoituisi ja millä alalla työllistyisi. Ihmiset kypsyvät eri tahtiin, ja joskus oma ala löytyy vasta toisen alan kokeilun tai välivuoden jälkeen. Epilepsian vaikutuksesta ammatinvalintaan kannattaa keskustella oman hoitavan lääkärin kanssa.

Mihin ammatteihin epilepsiaa sairastava ei voi opiskella?

Epilepsiaa sairastava ei voi toimia ammattiautoilijana (linja-auton, taksin, kuorma-auton ja raskaan liikenteen ajoneuvon kuljettaminen). Tavallista tiukempia terveydentilavaatimuksia on lisäksi ilmailu-, merenkulku- ja rautatieliikenteessä sekä palo-, pelastus- ja poliisitoimessa. Tapaturma-alttiiden tehtävien soveltuminen on tapauskohtaista. Mikäli epilepsiaa sairastava henkilö saa hoidosta huolimatta toistuvasti kohtauksia, on vältettävä palo- ja räjähdysvaarallisia sekä sähkötapaturma-alttiita ympäristöjä sekä työskentelyä telineillä. Vuorotyön soveltuvuus on yksilöllistä – se ei sovi, jos unirytmin muutokset ja valvominen altistavat kohtauksille, mutta ehdotonta estettä vuorotyölle epilepsia ei aseta.

Kohtausten lisäksi epilepsiaa sairastavan opiskelu- ja työmahdollisuuksiin voi joskus vaikuttaa epilepsian taustalla oleva neurologinen sairaus.

Tukea ammatinvalintaan

Nuori voi hakeutua opiskelemaan itsenäisesti tai tuetusti. Käsitys itsestä oppijana on ratkaiseva, mutta se voi myös muuttua. Yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja epilepsiaa sairastavalle voi löytyä vaikkapa oppisopimuksesta. Oppimis- ja opiskelutekniikoita on erilaisia, niitä voi harjoitella. Samat tekniikat eivät toimi kaikille. Jos epilepsia aiheuttaa paljon haittaa opiskelussa ja päädytään ammatilliseen kuntoutukseen, opinnot voidaan suorittaa erityisoppilaitoksessa.

Jos nuori tarvitsee tukitoimia ammatinvalintaan ja opiskeluun, hoitava lääkäri vastaa ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimisesta. Opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja ja sairaalan sosiaalityöntekijä auttavat opiskeluun, työelämään siirtymiseen ja ammatin vaihtamiseen liittyvissä asioissa. Asioita ei kannata jäädä pohtimaan yksin, tukea on saatavilla.

Epilepsialiitto järjestää epilepsiaa sairastaville yli 16-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille kursseja, joilla suunnitellaan itsenäistymistä kotoa, ammatillista tulevaisuutta ja mielekkään oman elämän rakentamista.


Edellinen sivuSeuraava sivu 

Päivitetty  15.8.2018