Asevelvollisuus

Epilepsiadiagnoosin yhteydessä saa yleensä kahden vuoden vapautuksen asevelvollisuudesta. Lopullinen palveluskelpoisuusluokka selviää seurannan aikana.

Epileptinen kohtaus tai vastadiagnosoitu epilepsia johtaa yleensä kahden vuoden vapautukseen asevelvollisuudesta (palveluskelpoisuusluokka E)

Jos epilepsiakohtaukset eivät uusiudu kahden vuoden seurannassa ja lääkitys on käytössä, voi epilepsiaa sairastava palvella avustavissa palvelustehtävissä, esimerkiksi esikunta- tai huoltoalojen tehtävissä (palveluskelpoisuusluokassa B). Myös pidempään epilepsiaa sairastanut voi kuulua palveluskelpoisuusluokkaan B, jos neurologi katsoo riittävän todennäköiseksi, ettei hän saa epileptisiä kohtauksia palveluksen aikana. Samaan palveluskelpoisuusluokkaan kuuluvat kahden vuoden seurannan jälkeen nekin nuoret, joilla on ollut yksittäinen epileptinen kohtaus, joka ei ole johtanut lääkitykseen.

Epilepsian taustalla oleva sairaus ja mahdolliset epilepsiaan liittyvät muut oireet kuin kohtaukset otetaan myös huomioon palveluskelpoisuuden arvioinnissa.

Jos epilepsiakohtauksia ilmenee seurannassa asianmukaisesta hoidosta huolimatta, henkilö vapautetaan rauhanajan palveluksesta (palveluskelpoisuusluokkaan C).

Palveluskelpoisuusluokat

  1. Taistelujoukot, joiden on selvittävä kenttäolosuhteissa
  2. Avustavat palvelustehtävät, esimerkiksi esikunta- tai huoltoalojen tehtävät
  3. Vapautus rauhanajan palveluksesta
  4. Lykkäys

Edellinen sivuOsion alkuun 

Päivitetty  27.3.2017