Ajoterveys

Monille ihmisille yksi eniten arkea mullistavista asioista epilepsiadiagnoosissa on autolla ajokielto. Sen pituus riippuu kohtauksen uusimisriskistä. Henkilöauton rattiin pääsee, kun kohtauksia ei lääkehoidon aikana ole vuoteen ollut.

​Ajokiellon myötä arki hankaloituu – miten päästä töihin, kauppaan, mökille, miten harrastuksiin? Monista tuntuu kohtuuttomalta, että ei saa ajaa, vaikka olisi aina ollut hyvä ja ennakoiva kuljettaja. Jos ajokielto on yli kuuden kuukauden pituinen, joutuu ajokortinkin luovuttamaan poliisille.

Ajokiellolla lainsäätäjä on halunnut suojata henkilön omaa ja muiden turvallisuutta liikenteessä. Epileptisellä kohtauksella auton ratissa voi olla kohtalokkaat seuraukset. Kohtaukset alkavat niin nopeasti ja yllättäen, ettei kokeneenkaan kuljettajan ole mahdollista ohjata autoa tien sivuun.

Ajokiellon pituudet heijastelevat tietoa epileptisten kohtausten uusimisriskistä. Epilepsiadiagnoosin jälkeen edellytetään henkilöauton kuljettajalta yksi vuosi kohtauksetonta aikaa, sillä vuoden kohtauksettomuuden jälkeen kohtausten uusimisen todennäköisyys on pieni. Yksittäisen epileptisen kohtauksen jälkeen kolmen kuukauden ajokielto riittää, jos tutkimuksissa ei tullut esiin uusimisriskiin viittaavaa. Tällaisessa tapauksessa kolmen kuukauden seuranta riittää näyttämään kohtausten uusimistaipumuksen.

Ajoterveyslainsäädännön pääperiaatteet

Epilepsiakohtauksen saaneen ja epilepsiaa sairastavan henkilön ajokyvyn arvioinnissa noudatetaan EU:n ajokorttidirektiiviä ja kansallista asetusta. Ne kattavat muutkin sairaudet kuin epilepsian: autolla ajokieltoon voi joutua myös esimerkiksi diabeteksen, tai sydän- tai silmäsairauden takia.

Jos ajokielto kestää alle kuusi kuukautta, lääkärin tulee kertoa siitä potilaalle ja kirjata asia sairauskertomukseen. Jos ajokielto kestää yli kuusi kuukautta, on lääkärillä siitä ilmoitusvelvollisuus poliisille. Ajokortin joutuu tuolloin luovuttamaan poliisille määräajaksi.

Ohjeet koskevat kaikkia epileptisiä kohtauksia niiden laadusta tai esiintymisajankohdasta riippumatta. Siksi esimerkiksi unenaikaisia kohtauksia käsitellään samalla tavoin kuin valveaikaisia. Vaikkei tajunta kohtauksen aikana merkittävästi alentuisi, noudatetaan samoja ohjeita. Ohjeita noudatetaan myös, vaikka kohtaus liittyisi päihteiden käyttöön, valvomiseen tai syömättömyyteen, ja henkilö olisi korjannut elämäntapoja tässä asiassa.

Henkilöauton, mopon, traktorin ja moottoripyörän kuljettajien ajokyvyn arviointi (ryhmä 1)

Ryhmän 1 (R1) ajokorttiluokka koskee henkilöautoa, alle 3,5 tonnia painavaa pakettiautoa, moottoripyörää, mopoa, mopoautoa ja traktoria. Ryhmän 1 ajokorttiluokat ovat M, AM, A1, A2, A, B, BE, T, LT

Yksittäisen epileptisen kohtauksen jälkeen ajokielto on kolme kuukautta, jos ei todeta taipumusta kohtausten toistumiseen (eli epilepsiadiagnoosia ei aseteta). Se tarkoittaa, ettei tutkimuksissa löydy muuta aivosairautta eikä aivosähkökäyrä (EEG) ole poikkeava. Tämän ajokiellon lääkäri kirjaa sairauskertomukseen.

Jos epilepsia todetaan, on ajokiellon pituus yksi vuosi kohtauksetonta aikaa. Epilepsiadiagnoosi perustuu joko siihen, että kohtauksia on ollut useampia kuin yksi, tai sitten tutkimuksissa löytyi epilepsialle altistava taustasairaus tai poikkeava EEG. Tästä ajokiellosta lääkärin pitää ilmoittaa poliisille. Kun kohtauksia ei ole vuoteen ollut, lääkäri kirjoittaa uuden lausunnon, jonka perusteella ajokortin saa takaisin.

Entä jos saa uuden epileptisen kohtauksen, kun on jo saanut ajoluvan takaisin?

 • Jos edellisestä kohtauksesta on kulunut aikaa vähemmän kuin kolme vuotta, seuraa uudesta kohtauksesta uusi vuoden ajokielto.
 • Kun edellisestä epileptisestä kohtauksesta on kulunut kolme vuotta tai enemmän, seuraa satunnaisesta kohtauksesta kuuden kuukauden ajokielto. Molemmissa tapauksissa ajokiellosta ilmoitetaan poliisille ja ajokortin saa takaisin lääkärin lausunnolla, jos kohtauksia ei ole määräaikana ollut.

Osalla epilepsiaa sairastavista voidaan harkita lääkityksen vähentämistä tai lopettamista kokonaan. Tällaisen lääkevähennyksen tai -lopetuksen ajaksi ei määrätä ajokieltoa etukäteen. Jos kuitenkin saa epileptisen kohtauksen lääkärin ohjeistaman lääkevähennyksen yhteydessä, seuraa siitä kolmen kuukauden ajokielto (jota ei ilmoiteta poliisille). Kolme kuukautta lasketaan siitä, kun lääkitys on palautettu aiemmalle tasolleen.

Ajokykyä arvioitaessa pitää ottaa kohtausten lisäksi huomioon, liittyykö epilepsiaan tai sen syynä olevaan sairauteen muuta kuin kohtauksia. Ajokykyyn voivat vaikuttaa ongelmat esimerkiksi tarkkaavaisuudessa, havainnoimisessa tai liikkumisessa. Tällaisten oireiden takia autolla ajokielto voi olla pidempi kuin pelkästään kohtausten perusteella olisi.

Raskaan liikenteen kuljettajien ja ammattiautoilijoiden ajokyvyn arviointi (ryhmä 2)

Ryhmän 2 (R2) ajokorttiluokka koskee raskaita yli 3,5 tonnia painavia ajoneuvoja ja ammattimaista henkilöliikennettä (taksi, liikenneopettaja). Ajokorttiluokat ovat C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E. Taksinkuljettajilta edellytetään vähintään henkilöauton ajokorttia, mutta ryhmän 2 terveysvaatimusten on täytyttävä.

Raskaan liikenteen ja ammattiautoilun suhteen jo yksi epileptinen kohtaus johtaa lainsäädännön mukaan ajokieltoon ja ilmoitukseen poliisille. Jos kuljettaja on viiden vuoden ajan kohtaukseton ilman lääkitystä, voi ryhmän 2 ajokortin saada takaisin.

Ryhmän 2 kortin menettää myös silloin, jos henkilöllä diagnosoidaan epilepsia (joko kaksi tai useampia kohtauksia tai yhden kohtauksen jälkeen tutkimuksissa todettu epilepsialle altistava taustasairaus). Lääkärin pitää tehdä asiasta ilmoitus poliisille. Tässä tapauksessa kuljettajan tulee olla kohtaukseton 10 vuotta ilman lääkitystä, ennen kuin ryhmän 2 ajokortin voi saada takaisin.

Jos autolla ajokiellon takia joutuu pois työstään, on oikeus ammatilliseen kuntoutukseen.

Miten selviytyä ajokiellosta?

Ajokielto on usein yksi isoimmista asioista epilepsiaan sairastumisessa. Käytännön hankaluuksia voi olla paljon. Jotkut joutuvat jopa harkitsemaan muuttoa syrjäseudulta lähemmäs työpaikkaa tai palveluita hyvin nopealla aikataululla. On siis oikeus olla turhautunut, loukkaantunut, vihainenkin. Moni käy läpi ajokieltoa ja sen perusteita uudestaan ja uudestaan omassa mielessään sekä läheisten ja hoitohenkilökunnan kanssa. Lakia on kuitenkin kaikkien noudatettava.

Paras tie takaisin henkilöauton rattiin on epilepsian hyvä hoito. Ota selvää omasta epilepsiastasi, sinulle määrätystä lääkityksestä ja siitä, miten voit itse hoitaa itseäsi. Jos saat uuden epileptisen kohtauksen, ilmoita siitä hoitopaikkaasi, jotta hoitoasi voidaan tehostaa. Ajokielto kyllä pitenee uuden kohtauksen takia. Epilepsian pitkäaikainen hoitotulos on kuitenkin sitä parempi, mitä tehokkaammin sairautta hoidetaan. Sitä todennäköisempää siis myös on, että ajolupa pysyy myöhemminkin pitkäaikaisesti voimassa.

Käytännön vinkkejä:

 • Jos julkista liikennettä ei voi käyttää, työ- ja asiointimatkoja voi yrittää järjestää:
  • naapurin tai muun tutun kanssa kimppakyyteinä
  • syrjäseudulla koulukyytien yhteydessä.
 • Jos henkilöautoa pitäisi ajaa työpäivän aikana, esimerkiksi työpisteestä toiseen siirtyessä:
  • Ota yhteyttä työterveyshuoltoon. Työterveyshuollon tehtävä on auttaa silloin, kun terveydentila muuttuu niin, että se vaikuttaa työkykyyn. Jos annat luvan, työterveyshuollon edustaja voi auttaa neuvottelemaan työtehtävien uudelleenjärjestelyistä työnantajan kanssa – löytyykö ajokiellon ajaksi toisenlaisia tehtäviä? Joskus työnantaja on myös voinut osoittaa harjoittelijan tai muun henkilön kuljettamaan työntekijää ajokiellon ajan.
 • Ammattiautoilijoilla on oikeus uudelleenkoulutukseen ammatillisena kuntoutuksena
  • neurologi ja oma työterveyshuolto auttavat tässä.
 • Jos ajokortin joutuu luovuttamaan, henkilöllisyystodistukseksi voi hankkia henkilökortin.


Edellinen sivuSeuraava sivu 

Päivitetty  15.8.2018