Perintötekijät ja sukupuoli

Riski sairastua aivoverenkiertohäiriöön on suurempi, mikäli suvussa on muita sairastuneita. Riski lisääntyy iän myötä ja vaihtelee väestöittäin.

​​

Sairastumisriski on suurempi, mikäli lähisuvussa on runsaasti aivoverenkiertohäiriöön sairastuneita tai muita valtimotauteja, kuten sepelvaltimotautia.

On myös olemassa harvinaisia perinnöllisiä sairauksia, jotka aiheuttavat aivoverenkiertohäiriöitä. Tällaisia ovat CADASIL, MELAS ja sirppisoluanemia.

Suomalaisilla on korkeampi riski sairastua aivoverenkiertohäiriöihin verrattuna esimerkiksi eteläeurooppalaisiin.

Riski aivoverenkiertohäiriöihin lisääntyy iän myötä.

Miesten riski sairastua aivoinfarktiin on naisia suurempi alle 75-vuotiaiden ikäryhmässä, kun taas yli 85-vuotiailla naisilla riski on miehiä suurempi.

Päivitetty  27.3.2017

Kyllä