Nuorten aivoinfarktin riskitekijät

Nuorilla aivoinfarktin riskiä lisäävät synnynnäiset rakennepoikkeavuudet, migreeni, e-pillerit, raskaus ja päihteet. Myös perinteiset riskitekijät kuten eteisvärinä, vähäinen liikunta, ylipaino ja tupakointi lisäävät nuorten riskiä sairastua.

Riski sairastua aivoinfarktiin kasvaa ikääntymisen myötä. Aivoinfarkti on usein seurausta monen riskitekijän vuosia tai vuosikymmeniä kestäneestä yhteisvaikutuksesta. Moniin riskitekijöihin voi vaikuttaa omilla elämäntavoilla ja valinnoilla.

Aivoinfarktin perinteiset riskitekijät

Alle 50 -vuotiallakin hyvin tunnettuja aivoinfarktille altistavia tekijöitä ovat:

 • vähäinen liikunta
 • runsas alkoholin käyttö
 • vyötärölihavuus
 • tupakointi
 • epäedulliset veren kolesteroliarvot
 • diabetes
 • eteisvärinä
 • korkea verenpaine
 • perinnölliset tekijät
 • valtimonkovettumatauti
 • masennus, psyykkinen kuormitus
 • mahdollisesti myös uniapnea.

Katso tarkemmin hyvin tunnetuista aivoverenkiertohäiriöiden riskitekijöistä:

Riskitekijät

Nuorten aivoinfarktin muita riskitekijöitä

Edellä mainittujen lisäksi tiedetään riskitekijöitä, joiden yhteys sairastettuun aivoinfarktiin voi laajoista tutkimuksista huolimatta jäädä kuitenkin epäselväksi. Näille riskitekijöille on tyypillistä, etteivät ne yksin selitä sairastumista aivoinfarktiin, vaan toimivat myötävaikuttavina tekijöinä. Tutkimustieto voi siis olla vielä puutteellista tai ristiriitaista eri tutkimusten välillä.

Esimerkkejä tällaisista riskitekijöistä ovat:

 • synnynnäiset rakennepoikkeavuudet sydämessä (kuten avoin eteisväliseinäaukko)
 • aurallinen migreeni
 • vähäinen liikunta
 • yksipuolinen ruokavalio
 • alkoholin liiallinen käyttö
 • laittomat päihteet (mm. kannabis, amfetamiini, heroiini ja muut opiaattien sukuiset päihdeaineet)
 • hiljattaiset infektiot
 • akuutti stressi erilaisissa elämäntilanteissa.

Lisäksi nuorilla naisilla e-pillereiden käytön, raskauden ja lapsivuodeajan tiedetään lisäävän sairastumisriskiä aivoverenkiertohäiriöön, etenkin yhdessä muiden riskitekijöiden, kuten tupakoinnin kanssa. Hormonihoito on myös yksi riskitekijä. Myös tietyt geneettiset poikkeavuudet kuuluvat tähän ryhmään.

Lue lisää:

E-pillerit ja hormonikorvaushoito


Edellinen sivuSeuraava sivu 

Päivitetty  1.11.2019

Kyllä