Mikä on aivoverenkiertohäiriö?

Aivoverenkiertohäiriöllä tarkoitetaan aivoinfarktia, aivoverenvuotoa tai ohimenevää aivoverenkiertohäiriötä (TIA). Tavallisia aivoverenkiertohäiriön oireita ovat toisen suupielen roikkuminen, käden ja/tai jalan halvausoireet ja puheentuoton vaikeudet.

Aivoverenkiertohäiriöillä (AVH) tarkoitetaan sairauksia, joissa aivojen verenkierto häiriintyy jollain aivojen alueella verihyytymän aiheuttaman suonitukoksen tai verenvuodon takia. Tällöin ympäröivä​ aivokudos kärsii hapenpuutteesta. Mikäli tila kestää muutamia tunteja pidempään, seurauksena on pysyvä vaurio aivoissa.

Suonitukoksesta johtuvaa sairautta kutsutaan aivoinfarktiksi. Mikäli verihyytymän aiheuttama suonitukos avautuu nopeasti (esim. verihyytymä hajoaa tai kulkeutuu pois), aivoihin ei synny pysyvää vauriota ja oireet menevät ohi. Tällaista tilaa sanotaan ohimeneväksi aivoverenkiertohäiriöksi (TIA-kohtaus, transient ischemic attack). Aivoverenvuodossa taas suoni repeää ja aiheuttaa vuodon ympäröivään aivokudokseen. Aivoinfarkteja, aivoverenvuotoja ja TIA-kohtauksia nimitetään yhteisnimellä aivoverenkiertohäiriö.

Vuosittain aivoinfarktiin ja aivoverenvuotoon sairastuu Suomessa noin 14 000 henkilöä ja noin neljäsosa sairastuneista on työikäisiä. Aivoverenkiertohäiriöt ovat kolmanneksi yleisin kuolinsyy Suomessa.

Päivitetty  31.10.2019

Kyllä