Tietoa HYKS Aivoverenkiertohäiriöyksiköstä

Aivoverenkiertohäiriöyksikkö (AVH-yksikkö) hoitaa akuutisti sairastuneita ennestään omatoimisia aivoinfarkti- ja aivoverenvuotopotilaita, joiden tila vaatii erityistä ympärivuorokautista tarkkailua ja hoitoa. Yksikössä hoidetaan lähes oireettomia potilaita, mutta myös kriittisesti sairaita hengityskonepotilaita.

Vuosittain yksikössä hoidetaan noin 630 potilasta, joista liuotushoidon saaneita noin 300 (v. 2015). Keskimääräinen hoitoaika on noin 2,1 vuorokautta (v. 2016).

Joka kolmas potilas saa aivoinfarktin suonensisäisen liuotushoidon ja joka kuudennelle potilaalle tehdään mekaaninen rekanalisaatiohoito eli trombektomia.

Yksikössä toteutetaan kuntouttavaa hoitotyötä. Kuntouttavaan hoitotyöhön kuuluu potilaan perushoito, asentohoito, vartalon hallinnan harjoitukset, kivunhoito ja lääkinnällinen kuntoutus.

Yksikössä työskentelee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sairaanhoitajia, lähi- ja perushoitajia, neurologi, fysioterapeutteja, puheterapeutti, sosiaalityöntekijä sekä tarvittaessa muiden erikoisalojen lääkäreitä kuten anestesiologi ja veren hyytymishäiriöihin erikoistunut lääkäri.

AVH-yksikkö on 7-paikkainen valvontayksikkö, johon tullaan suoraan päivystyspoliklinikalta, joskus myös vuodeosastolta tai muista sairaaloista. Jokaisella potilaalla on oma nimetty työvuorokohtainen vastuusairaanhoitaja.


Edellinen sivu
Päivitetty  27.3.2017

Kyllä