Rajoitukset aivoverenkiertohäiriön jälkeen

Aivoverenkiertohäiriön jälkeen joudutaan usein asettamaan joksikin aikaa tiettyjä rajoituksia, joiden tarkoituksena on joko estää uusien aivoverenkiertohäiriöiden ilmaantuminen, tai suojata sairastunutta sekä kanssaliikkujia liikenteessä.

Autoilu

Autolla-ajo on kielletty aina vähintään kuukauden ajan TIA-kohtauksen jälkeen.

Aivoinfarktin ja aivoverenvuodon jälkeen ajokielto on yleensä 3 – 6 kuukautta, riippuen sairauden vaikeusasteesta. Ajokielto voi olla pysyvä, jos aivohalvaus on ollut vaikea tai siihen liittyy huomattavia tiedonkäsittelyn vaikeuksia, kuten toispuoleinen huomioimattomuus, laaja näkökenttäpuutos, hitaus ja /tai tarkkaavuuden säätelyn vaikeudet.

Usein ennen ajolupaa tarvitaan neuropsykologin arvio, näkökenttätutkimus ja/tai ajokoe. Laki velvoittaa lääkärin ilmoittamaan yli 6 kuukautta kestävästä määräaikaisesta ja pysyvästä ajokiellosta poliisille. Yli 6 kk:n määräaikaisen ajokiellon päätyttyä tekee lääkäri uuden ilmoituksen poliisille ajoluvan palautumisesta.

Ammatti- ja kuorma-auton ajoluvan kriteerit ovat tiukemmat kuin henkilöauton ajoluvan kriteerit.

Lentäminen

Lentämistä ei suositella kahteen viikkoon lievän aivoverenkiertohäiriön jälkeen. Jos aivoverenkiertohäiriö on ollut vaikea, lentämistä ei suositella neljään viikkoon. Joskus toipuminen kestää kuukausia. Hoitava lääkäri voi kirjoittaa todistuksen matkan peruuttamista varten.

Saunominen

Saunomista ei suositella kahteen viikkoon aivoverenkiertohäiriön jälkeen. Kovia löylyjä on syytä välttää, mikäli verenpaine ei ole hallinnassa. Rasitus-asteeltaan saunominen vastaa kävelyä.

Fyysinen rasitus

Raskaat fyysiset työt, voimakas ponnistelu ja seksi ovat epäsuotavia kaksi viikkoa aivoverenkiertohäiriön jälkeen, vaikka oireet olisivat korjaantuneetkin. Aivoverenvuodon jälkeen rasitusta tulee välttää pidempään, ainakin 2–3 kuukauden ajan.


pic Vertaistarina: Näkökenttäpuutos ei korjautunutkaan 

Aivoinfarkti aiheutti minulle osittaisen näkökenttäpuutoksen, minkä seurauksena menetin ajolupani. Tämä on tarina sopeutumisesta.


Edellinen sivuSeuraava sivuPäivitetty  15.8.2018

Kyllä