Puhemotorinen häiriö eli dysartria

Aivoverenkiertohäiriö voi aiheuttaa puheentuottoon liittyvien lihasten heikkoutta, puheliikkeiden koordinaation ja äänentuoton vaikeutta, jolloin puhe on hidasta ja epäselvää.

Aivoverenkiertohäiriö voi aiheuttaa puheentuottoon liittyvien lihasten heikkoutta sekä puheliikkeiden koordinaation ja äänentuoton vaikeutta. Tällöin puhe on hidasta ja epäselvää ("mongertavaa"). Myös puheen rytmi voi muuttua, jolloin puhe on ryöpsähtelevää. Dysartriassa ääni saattaa olla aiempaa vaimeampi tai äänen voimakkuuden vaihtelut ovat niukempia.

Puhenopeuden hidastaminen ja artikulaatioliikkeiden tietoinen korostaminen selkeyttää usein puhetta.

Dysartrian yhteydessä voi esiintyä nielemisvaikeutta eli dysfagiaa, sillä puheen tuottoon ja nielemiseen osallistuvat pitkälti samat lihakset.

Päivitetty  27.3.2017

Kyllä