Oireet

Suurin osa ihmisistä on joko itse kokenut aivotärähdyksen tai ollut läheistensä välityksellä tekemisissä asian kanssa. Aivotärähdys on yleisin aivovammatyyppi – noin 90 % aivovammoista on lieviä.

Kun aivovamman vakavuutta arvioidaan, mitataan tajuttomuuden kestoa ja syvyyttä, vammanjälkeisen muistiaukon pituutta, lääkärin tutkimuksissa todettuja neurologisia eli keskushermostoperäisiä oireita ja löydöksiä sekä aivojen kuvantamistutkimusten tuloksia. Voit lukea lisää aivovamman vaikeusasteen luokittelusta.

Aivotärähdyksestä puhutaan, kun päähän kohdistuneeseen vammaan liittyy korkeintaan ohimenevä tajunnanmenetys ja vamman jälkeinen muistiaukko kestää alle 10 minuuttia. Jos aivotärähdyksen jälkeen tehdään aivojen kuvantamistutkimuksia, niissä ei näy mitään poikkeavaa (verenvuotoa tai murtumia) eikä lääkärin tutkimuksessa todeta mitään poikkeavia neurologisia löydöksiä. Suuri osa potilaista ei koskaan edes käy lääkärin vastaanotolla.

Heti vamman jälkeen on kuitenkin joskus vaikeaa arvioida, onko kyseessä aivotärähdys vai vakavampi aivovamma. Jos tapahtumalla ei ole silminnäkijöitä, on vamman vaikeusasteen arviointi erityisen vaikeaa – aivovamman saanut ei välttämättä itse muista vammaa edeltäneitä ja seuranneita tapahtumia. Erityisesti samanaikainen humalatila, huumausaineiden tai unilääkkeiden käyttö vaikeuttavat aivovamman vakavuuden arviointia. Tällöin lääkäri saattaa ottaa potilaan yön yli seurantaan sairaalaan tai pyytää aivojen tietokonetomografia (TT) –kuvan vakavampien vammojen poissulkemiseksi.

Aivotärähdykseen voi liittyä ohimeneviä oireita. Aivotärähdyksen jälkeen voi esiintyä päänsärkyä, huimausta, pahoinvointia, nopeasti ohittuvaa sekavuutta sekä ajan ja paikan tajun häiriöitä, poikkeavaa väsymystä, herkkyyttä henkiselle ja fyysiselle kuormitukselle ja lieviä keskittymis- tai muistivaikeuksia. Oireet menevät ohi nopeasti, päivien tai korkeintaan muutaman viikon kuluessa. Samanaikaiset huolet, stressi tai mielialaoireet voivat kuitenkin pahentaa koettuja oireita ja viivyttää töihin tai opiskelun pariin palaamista.

Aivotärähdyksen sijaan puhutaan lievästä aivovammasta, jos tajuttomuus kestää korkeintaan puoli tuntia ja muistiaukko vamman jälkeen korkeintaan vuorokauden. Neurologisia löydöksiä tai oireita ei ole, eikä pään TT- tai magneettikuvissa näy merkkejä vammasta. Tajunnantaso saa olla korkeintaan lievästi alentunut puolen tunnin kuluttua tapahtumasta. Voit lukea lisää tajunnantason arvioinnista.

Lievän aivovamman jälkeen saattaa esiintyä samankaltaisia oireita kuin aivotärähdyksenkin yhteydessä. Valtaosa ihmisistä toipuu myös lievän aivovamman jälkeen ennalleen, kunhan toipumiselle annetaan riittävästi aikaa. Tamperelaisessa tutkimuksessa 92 % lievän aivovamman saaneista toipui oireettomiksi ja palasi töihin 2kk kuluessa vammasta.


Osion alkuunSeuraava sivuNoin 90% aivovammoista on lieviä.