Lievät aivovammat

Aivotärähdykset (erittäin lievät aivovammat) ja lievät aivovammat ovat aivovammoista yleisimpiä – noin 90 % aivovammoista kuuluu tähän kategoriaan. 

Suurin osa ihmisistä on joko itse kokenut aivotärähdyksen tai ollut läheistensä välityksellä tekemisissä asian kanssa.

Ihmiset toipuvat yleensä oireettomiksi päivien tai viikkojen kuluessa aivotärähdyksen tai lievän aivovamman jälkeen. Suurin osa lievistä vammoista on seurausta kaatumisesta tai pään lyömisestä esimerkiksi urheiluharrastuksen yhteydessä. Pelkkä pään kopsahdus ei kuitenkaan tarkoita, että olet saanut aivovamman. 

 Aivovammasta puhutaan, jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy:

  1. Minkä tahansa mittainen tajuttomuus pään vamman yhteydessä
  2. Millainen tahansa muistinmenetys, joka koskee vammaa välittömästi edeltäneitä tai seuraavia tapahtumia
  3. Mikä tahansa henkisen toimintakyvyn muutos (esim. sekavuus, uneliaisuus, ajan tai paikan tajun häiriö) vamman yhteydessä
  4. Mikä tahansa neurologinen oire, joko ohimenevä tai pysyvä
  5. Aivojen kuvantamistutkimuksessa näkyvä jälki vammasta

Aivovammat luokitellaan vaikeusasteen mukaan. Alkuvaiheessa ei kuitenkaan aina ole ilmiselvää, onko vamma lievä vai vakavampi ja tarvitaanko sairaalaseurantaa tai –hoitoa.

Voit lukea lisää aivovamman vaikeusasteen luokittelusta täältä​. Usein arvioidaan, että suuri osa lieväoireisen vamman saaneista ei koskaan hakeudu vamman vuoksi lääkärin hoitoon.


pic Oireet

Aivotärähdykseen voi liittyä ohimeneviä oireita.

pic Seurantaohjeet

Täältä löydät kotiseurantaohjeet aivotärähdyspotilaalle.

pic Milloin jatkotutkimuksiin?

Toisinaan lievänkin aivovamman jälkeen oireet pitkittyvät.

Päivitetty  4.1.2019 10.48