Vertaistukea

Elämä voi yllättää ja muuttua koska tahansa. Aivovamma voi sattua meistä kenelle tahansa.

Katso videolta Mikon tarina.

Terveydenhuollon ammattilaisten tarjoaman hoidon ja tuen lisäksi on mahdollista saada apua vertaistuesta. Samankaltaisten tilanteiden läpikäyneiden ihmisten kanssa keskustelu voi helpottaa omaan tilanteeseen sopeutumista. Vertaistuen avulla voi huomata, ettei ole yksin vaan on muitakin, jotka ovat kokeneet saman. Vastavuoroisen kokemuksen vaihdon avulla voi olla helpompi selviytyä tilanteesta ja se voi olla hyvin voimaannuttavaa.

Vertaistukitoiminta on tärkeä vapaaehtoistyön muoto, jonka toteutumista koordinoidaan ja tuetaan Aivovammaliitosta. Lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä vertaistukea koordinoi TATU ry.

Vertaistukea voi saada joko henkilökohtaisesti tai yhdistysten eri tapaamisissa. Ota yhteyttä alueesi yhdistykseen, Aivovammaliittoon tai TATU ry:hyn!


Osion alkuunSeuraava sivuSama kokemus yhdistää. Vertaisista voi voimaantua.

 

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo