Potilasjärjestöt

Kun mukaan lasketaan vammautuneen ihmisen lähipiiri, aivovamma koskettaa noin puolta miljoonaa suomalaista.

Aivovammaliitto

Aivovammaliitto ry on valtakunnallinen aivovammautuneiden ihmisten ja heidän läheistensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on edistää aivovammaisten henkilöiden suoriutumista yhteiskunnassa itsenäisesti ja yhdenvertaisena. Toiminnan tavoitteena on myös aivovammojen tutkimuksen, hoidon ja ennaltaehkäisyn kehittyminen.

Aivovammaliittoon kuuluvilla yhdistyksillä on toimintaa noin 30 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Uudenmaan alueella toimintaa on pääkaupunkiseudun lisäksi Hyvinkäällä ja Porvoossa.

Vuonna 1992 perustetun Aivovammaliiton toimintaan kuuluu oleellisesti

  • tiedottaminen ja koulutus
  • neuvonta, ohjaus ja vertaistuki aivovammoihin liittyvissä asioissa
  • sopeutumisvalmennuskurssien järjestäminen vammautuneille ihmisille ja heidän läheisilleen
  • yhdistystoiminnan tukeminen
  • vaikuttaminen ja
  • yhteistyö muiden vammaisjärjestöjen ja viranomaisten kanssa.

Lue lisää:


Tatu ry

TATU ry on tapaturmaisesti tai potilasvahingon kautta vammautuneiden tai sairastuneiden lasten ja nuorten (alle 30v.) sekä heidän läheistensä valtakunnallinen tukiyhdistys. TATU ry on perustettu vuonna 2001. Toiminnan tarkoituksena on edistää lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä asemaa ja osallisuutta muuttuneessa elämäntilanteessa.

TATU ry:n toimintamuotoja ovat ohjaus ja tuki perheille, kurssitoiminta, vertaistukitoiminta sekä vaikuttamistoiminta yhteistyössä toisten järjestöjen ja toimijoiden kanssa. TATU ry koordinoi tapaturmaisesti vammautuneiden sekä hoito/potilasvahingon kautta vammautuneiden tai sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän läheistensä vertaistukitoimintaa. Vertaistuki voi toteutua tapaamisena vertaisen kanssa ohjatusti, vertaistapaamisissa tai verkossa TATU-chat ryhmissä.

Tietoa, tukea ja toivoa löytyy aivovamman saaneille lasten perheille www.palvelupolkumalli.fi -portaalista ja nuorille uudistuneesta www.tartutulevaisuuteen.fi -portaalista.

TATU ry järjestää vuosittain sopeutumisvalmennuskursseja traumaattisen aivovamman saaneille ja liikenteessä vammautuneille lapsille Kunnonpaikassa Siilinjärvellä. Kurssit on tarkoitettu perheille, joissa on 4–12-vuotias aivovamman saanut lapsi. Kursseille voi osallistua koko perhe.

Lisäksi yläkouluikäisille nuorille järjestetään eri puolella Suomea vuosittainen Mitä peruskoulun jälkeen -kurssi sekä nuorille aikuisille (16-29v.) Oma suunta -kurssi osittain yhdessä läheisen kanssa.

Lisätietoa: www.tatury.fi/kurssit

Edellinen sivuOsion alkuun 

HUS logoTAYS logoOYS logoKYS logoTYKS logo