Osastokuntoutus akuutin vamman jälkeen

Aivovammasta toipuminen on hyvin yksilöllistä ja siihen vaikuttavat potilaan vammat, peruskunto ja muut sairaudet. Tyypillisiä oireita aivovamman jälkeen ovat päänsärky, pahoinvointi, väsymys, uneliaisuus tai sekavuus.​

​​
Vuodeosastolla huolehditaan perushoidosta ja tuetaan itsenäiseen toimintaan potilaan voinnin mukaan. Vuodeosastolla pyritään mahdollisimman nopeasti palaamaan normaaliin elämänrytmiin. Liikkuminen osastolla aloitetaan varovasti ja henkilökunnan valvonnassa. Jos vammasta on tullut esimerkiksi toisen puolen raajojen heikkoutta, on apuvälineiden oikea käyttö tärkeää. Aivovamman jälkeen voi myös esiintyä huimausta, jolloin tarvitaan liikkumisen apuvälineitä. Tärkeää on totuttaa elimistöä pystyasentoon, koska pitkä vuodelepo hidastaa kuntoutumista. Alkuvaiheessa liikkuminen saattaa väsyttää potilasta ja riittävän levon ja liikkumisen kanssa joudutaankin usein tasapainoilemaan. 


Osion alkuunSeuraava sivu

 
 

Kyllä

Päivitetty  9.5.2019