Aivovammat

Aivovamma on päähän kohdistuneen tapaturman (iskun, puristuksen, voimakkaan hidastuvuuden tai kallon lävistävän esineen) aiheuttama aivojen vaurio.

Aivovamman aiheuttamien oireiden vaikeusaste vaihtelee huomattavasti, mutta suurin osa vammoista on lieviä ja toipuminen on nopeaa.

Aivovammoja syntyy eniten putoamisten ja kaatumisten, liikenneonnettomuuksien pahoinpitelyjen seurauksena.

Näiltä sivuilta löydät tietoa ja ohjeita aivovamman aikuisille aiheuttamista oireista, hoidosta ja kuntoutuksesta sekä elämästä aivovamman jälkeen.

Sivusto ei toistaiseksi sisällä tietoa selkäydinvammoista, nikamamurtumista eikä kaularangan retkahdusvammoista.

Lievät aivovammat ja aivovammojen ennaltaehkäisy

​​​​

lievät aivovammat

Aivotärähdykset ja lievät aivovammat ovat aivovammoista yleisimpiä.

​​​​

TIETOA AIVOVAMMOISTA

Tietoa mm. aivovammojen ennaltaehkäisystä ja tajunnantason arvioinnista.

Vakavat aivovammat

​​​​

vakavat aivovammat

Aivovammatyypit ja niiden akuuttihoito.

​​​​

AIVOVAMMAPOTILAAN Omaisille

Tukea arkeen ja tietoa pahimman varalle.

Elämä jatkuu

​​​​

aivovamman jälkitila ja kuntoutus

Aivovammalla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia päivittäiseen elämään ja usein tarvitaan kuntoutusta.

​​​​

elämä aivovamman jälkeen

Aivovammasta toipuminen on pitkäjänteinen prosessi.