Aivovammat

​ Aivovamma on päähän kohdistuneen tapaturman (iskun, puristuksen, voimakkaan hidastuvuuden tai kallon lävistävän esineen) aiheuttama aivojen vaurio.

Aivovamman aiheuttamien oireiden vaikeusaste vaihtelee huomattavasti, mutta suurin osa vammoista on lieviä ja toipuminen on nopeaa.

Aivovammoja syntyy eniten putoamisten ja kaatumisten, liikenneonnettomuuksien ja pahoinpitelyjen seurauksena.

Aivotärähdys on yleisin aivovammatyyppi. Se on oireiltaan lievä ja oireet korjautuvat tavallisesti muutamissa päivissä.

Kun aivovamman vakavuutta arvioidaan, mitataan tajuttomuuden kestoa ja syvyyttä, vammanjälkeisen muistiaukon pituutta, lääkärin tutkimuksissa todettuja neurologisia eli keskushermostoperäisiä oireita ja löydöksiä sekä aivojen kuvantamistutkimusten tuloksia. Voit lukea lisää aivovamman vaikeusasteen luokittelusta.

Näiltä sivuilta löydät tietoa ja ohjeita aivovamman aikuisille aiheuttamista oireista, hoidosta ja kuntoutuksesta sekä elämästä aivovamman jälkeen.

Sivusto ei toistaiseksi sisällä tietoa selkäydinvammoista, nikamamurtumista eikä kaularangan retkahdusvammoista.

Lievät aivovammat ja aivovammojen ennaltaehkäisy

 

lievät aivovammat

Aivotärähdykset ja lievät aivovammat ovat aivovammoista yleisimpiä.

 

TIETOA AIVOVAMMOISTA

Tietoa mm. aivovammojen ennaltaehkäisystä ja tajunnantason arvioinnista.

Vakavat aivovammat

 

vakavat aivovammat

Aivovammatyypit ja niiden akuuttihoito.

 

AIVOVAMMAPOTILAAN Omaisille

Tukea arkeen ja tietoa pahimman varalle.

Elämä jatkuu

 

aivovamman jälkitila ja kuntoutus

Aivovammalla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia päivittäiseen elämään ja usein tarvitaan kuntoutusta.

Päivitetty  30.10.2019