Vertaistuki ja sopeutuminen

Äkillinen sairastuminen aiheuttaa kriisin niin potilaalle kuin omaisillekin. Sairauden alkuvaiheesta lähtien hoitohenkilökunta on tukenut omaisia ja potilasta kriisin keskellä. Potilaat ovat sairaalassa ollessaan vielä siinä sairauden vaiheessa, jossa he eivät pysty omaksumaan kaikkea annettua tietoa. Usein potilas vasta aloittaa psyykkisen toipumisen ja sairauden henkisen käsittelyn sairaalajakson loppuvaiheessa. Onkin tavallista, että yllättäviä ongelmia ilmenee vasta kotioloissa, jolloin potilaat ja omaiset jäävät yksin kysymystensä kanssa.

HYKS:n neurokirurgian klinikka pyrkii vastaamaan SAV- potilaiden ja omaisten tiedon ja avun tarpeeseen järjestämällä SAV-potilasiltoja eli info- ja keskusteluiltoja noin 2-3 kuukauden välein. Tässä tilaisuudessa lääkäri kertoo keskustelunomaisesti SAV:sta sairautena, sen hoidosta sekä elämästä SAV:n jälkeen. Osallistujat voivat esittää kysymyksiä sekä jakaa kokemuksiaan koko tilaisuuden ajan. Aivoliiton edustaja kertoo potilasjärjestön toiminnasta ja palveluista, sosiaalietuuksista ja vertaistuesta SAV- potilaille. Tilaisuuden lopuksi on mahdollisuus käydä tutustumassa teho-osastoon, missä potilaiden toipuminen on alkanut mutta mistä mielikuvat ovat usein huteria.

Saadun palautteen perusteella vertaistuki koetaan merkittäväksi. Erilaisten kokemusten vaihtaminen, psyykkinen tuki, avoin keskustelu sekä tunnekokemukset ja muistot antavat potilaille ja omaisille mahdollisuuden yhdistää kokemuksensa ja saamansa tiedon kokonaisuudeksi. Tämä voi auttaa tapahtumien käsittelyssä.

Potilasjärjestöt, kuten Aivoliitto, järjestävät kuntoutusta ja vertaistukitoimintaa potilaille ja omaisille.


Edellinen sivuOsion alkuunPäivitetty  21.6.2017 12.56