Omaisille

​Omaiset ja läheiset ovat tärkeä tuki potilaalle ja hoitohenkilökunnalle, erityisesti silloin kun potilas ei itse pysty osallistumaan hoitoonsa. Omaisilla on mahdollisuus osallistua omaisensa hoitoon mahdollisuuksiensa ja omien voimavarojensa mukaan.

Erityisesti läheisen kosketus, rauhallinen puhe ja positiivisista arkisista asioista kertominen luovat turvallisuuden tunnetta sekä aktivoivat ja parantavat ajantajua. Sujuvalla yhteistyöllä on tärkeä merkitys läheisesi turvallisen hoidon varmistamisessa.

Hoitohenkilöstö tekee työtä sekä potilaita että omaisia varten. Jos jokin asia läheisesi hoidossa huolestuttaa, niin puhu siitä rohkeasti henkilökunnalle. Olisi hyvä kirjoittaa mieltä askarruttavia asioita muistiin ja pyytää henkilökunnalta rauhallista tapaamis- tai soittoaikaa hoitavan lääkärin tai hoitajan kanssa asioista keskustelua varten.

Tarkista, että ole ymmärtänyt saamasi tiedot ja ohjeet oikein, niin turhilta väärinkäsityksiltä vältytään. Tärkeää on myös varmistaa, että omaisten yhteystiedot ovat sairaalassa ajan tasalla. Toivomme, että omaisista olisi sovittu yksi ensisijainen yhteyshenkilö, jonka kautta tiedot kulkevat eteenpäin toisille. Näin pyrimme noudattamaan potilasturvallisuutta kaikissa tilanteissa.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Päivitetty  21.6.2017 12.54