Hoito vuodeosastolla

Vuodeosastolle siirtyessä SAV-potilaan toipuminen on vielä alku vaiheessa, ja toipuminen ja kuntoutumisen eteneminen ovat hyvin yksilöllisiä. Siihen vaikuttavat monet tekijät kuten potilaan ikä, taustasairaudet ja lähtötilanne. Vuodeosastolla potilaalla voi esiintyä päänsärkyä, pahoinvointia, sekavuutta ja väsymystä, mikä on normaalia tässä toipumisen vaiheessa ja liittyy SAV:n jälkitilaan. Vuodeosastolla pyritään noudattamaan säännöllistä päivärytmiä ja palaamaan jokapäiväisen elämän rytmiin.

Vuodeosastolla huolehditaan perushoidosta sekä tuetaan potilasta itsenäiseen toimintaan. Jokapäiväiset askareet kuten hygieniasta huolehtiminen, ruokailutilanteet, liikkuminen ja pukeutuminen voivat olla aluksi raskaita ja uuvuttavia, mutta on mahdollista käyttää apuvälineitä ja saada tukea itsenäiseen toimintaan. Liikkuminen aloitetaan varovasti henkilökunnan seuraamana. Jos potilaalla on raajojen puolieroja tai huimasta, on apuvälineiden käyttö tärkeää. Alussa joudutaan tasapainoilemaan riittävän levon ja liikkumisen välillä. Pitkää vuodelepoa pyritään välttämään, koska se hidastaa kuntoutumista.

Osaston henkilökunta keskustelee ja mielellään toipumiseen liittyvistä tekijöistä, sekä tukee ja antaa neuvoja sosiaalisesta tuesta. Usein aivoverenvuodon saanut potilas ei pysty alkuvaiheessa sisäistämään annettuja ohjeita ja tietoa. Siksi omaisten tuella ja keskusteluilla on suuri merkitys toipumiselle.

Omaisten vierailut osastolla luovat potilaalle turvallisuuden tunnetta, parantavat ajantajua ja keskustelut aktivoivat toipilaan aivoja. Päivittäisistä asioista puhuminen rauhoittaa potilasta ja vierailut tuovat sisältöä päivään. Myös omaisten jaksaminen on tärkeää ja siihen on syytä kiinnittää huomiota erityisesti pitkään jatkuvissa kuormittavissa tilanteissa.

Toipuminen aivoverenvuodosta jatkuu usein kuukausia vielä kotona, oman paikkakunnan sairaalassa tai kuntoutusyksikössä. Onkin tärkeää, että läheisten positiivinen tuki jatkuu toipilasaikanakin. Arkisista asioista selviytyminen ja normaaliin arkeen palautuminen vaatii aikaa ja läheisten apua ja henkistä tukea. Kirjallisia ohjeita toipumisvaiheeseen saa osastolta kotiutuessa.

Osion alkuunSeuraava sivu

 


Päivitetty  24.7.2018 15.36