Omaisille

Omaiset ja läheiset ovat tärkeä tuki potilaalle ja hoitohenkilökunnalle, erityisesti silloin kun potilas ei itse pysty osallistumaan hoitoonsa. Omaisilla on mahdollisuus osallistua omaisensa hoitoon mahdollisuuksiensa ja omien voimavarojensa mukaan.

Erityisesti läheisen kosketus, rauhallinen puhe ja arkisista positiivisista asioista kertominen luovat turvallisuuden tunnetta potilaalle sekä aktivoivat ja parantavat ajantajua. Sujuvalla yhteistyöllä on tärkeä merkitys läheisesi turvallisen hoidon varmistamisessa. Potilas ei itse usein havaitse edistymistä toipumisessaan, ja on erittäin tärkeää, että omaiset antavat potilaalle positiivista palautetta.

Hoitohenkilöstö tekee työtä sinua varten. Jos jokin asia läheisesi hoidossa huolestuttaa, niin puhu siitä rohkeasti henkilökunnalle. Olisi hyvä kirjoittaa mieltä askarruttavia asioita muistiin ja pyytää henkilökunnalta rauhallista tapaamis- tai soittoaikaa asioista keskustelua varten.

Tarkista, että ole ymmärtänyt saamasi tiedot ja ohjeet oikein, niin turhilta väärinkäsityksiltä vältytään. Tärkeää on myös varmistaa, että omaisten yhteystiedot ovat sairaalassa ajan tasalla. Toivomme, että omaisista olisi sovittu yksi ensisijainen yhteyshenkilö, jonka kautta tiedot kulkevat eteenpäin myös muille. Näin pyrimme noudattamaan potilasturvallisuutta kaikissa tilanteissa.

Kriisiapu

Potilaan äkillisen ja rajun sairauden myötä potilaan omaiset ovat usein järkyttyneitä tapahtuneesta. Hoitohenkilökunta pyrkii tukemaan heitä, sekä järjestämään heille tarvittaessa kriisiapua. Kriisiapua järjestetään potilaan hoitopolun eri vaiheissa tarpeen mukaan.

Sosiaalityöntekijä

Hoitohenkilökunta kartoittaa ja ohjaa omaisia erilaisissa avuntarpeissa. Sairaalan sosiaalityöntekijä ottaa tarvittaessa yhteyttä potilaan omaisiin, mikäli he tarvitsevat sosiaalista tukea tai apua potilaan tai perheen käytännönasioiden hoitoa varten. Kerrothan hoitohenkilökunnalle, mikäli toivot sosiaalityöntekijän yhteydenottoa.

Fysioterapia

Tehovalvontaosastolla ja vuodeosastolla kuntoutetaan potilasta aktiivisesti päivittäin. Osastoilla päivittäin käyvä fysioterapeutti kuntouttaa potilaita yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa.


Edellinen sivuOsion alkuun 

Päivitetty  21.6.2017