Miten SAV todetaan?

SAV-epäilyssä potilaan saavuttua sairaalan päivystyspoliklinikalle diagnoosi varmistetaan pään tietokonetomografiakuvauksella, jossa nähdään verta lukinkalvonalaisessa tilassa.

Itse vuotokohta eli vuotanut aneurysma todennetaan aivovaltimoiden varjoainekuvauksella, joka tehdään yleensä pään TT-kuvauksen jälkeen. Jos vuotoepäilystä on kulunut yli 6 tuntia, ja pään TT-kuvantaminen ei näytä selkeästi verta aivojen ympärillä, aivoselkäydinnestenäyte on vuotoepäilyssä usein tarpeen.

SAV- diagnoosin varmistuttua potilas kuljetetaan neurokirurgiseen yksikköön yliopistosairaalaan (HUS, KYS, OYS, TYKS, TAYS). Yliopistosairaalan päivystyspoliklinikalla neurokirurgian ja/tai neurologian päivystäjä arvioi potilaan voinnin yhdessä anestesialääkärin ja hoitohenkilökunnan kanssa. Aivovaltimopullistuman todentamiseksi tehtävä aivoverisuonten kuvaus tehdään usein yliopistosairaalassa, vaikka itse SAV olisi todettu keskus- tai aluesairaalassa.


Edellinen sivuSeuraava sivu 

 

Päivitetty  9.5.2019