Mikä on SAV?

SAV tarkoittaa lukinkalvonalaista verenvuotoa eli subaraknoidaalivuotoa. Yleensä SAV:n aiheuttaa puhjennut aivovaltimopullistuma eli aneurysma.

Aneurysmaattisen SAV:n merkittävimpiä riskitekijöitä ovat tupakointi ja hoitamaton verenpainetauti, sekä jossain määrin naissukupuoli (erityisesti vaihdevuosien jälkeen). Vain noin neljäsosalla aneurysmapotilaista aneurysma puhkeaa jossain vaiheessa elinaikana aiheuttaen SAV:n.

Poikkileikkauskuvassa vaaleanharmaana näkyvää verta aivolohkojen ympärillä kallonpohjan yläpuolella. Kyseessä on raju lukinkalvonalainen vuoto aivovaltimopullistumasta.

Subaraknoidaalivuodossa veri pääsee aivoihin verta tuovista suurista (1-6 mm) kallonsisäisistä valtimoista puhjenneen aneurysman kautta niin sanottuun lukinkalvonalaiseen tilaan, joka ympäröi aivokudosta. Yleensä lukinkalvonalainen tila on täyttynyt aivoselkäydinnesteellä. Verenvuodon jakauma riippuu mm. vuotokohdasta, ja toisinaan verenvuotoa voi olla myös aivokudoksen sisällä. Useimmiten verenvuoto kuitenkin ympäröi aivoja.

SAV voi olla myös non-aneurysmaattinen tai traumaan liittyvä jolloin kyseessä on eri sairaus. Alla olevista haitareista löytyy lisää tietoa näistä.

Non-aneurysmaattinen (SAV)

Non-aneurysmaattisella SAV:lla tarkoitetaan lukinkalvonalaista verenvuotoa, jonka aiheuttaja on epäselvä. Kuvantamistutkimusten perusteella non-aneurysmaattinen SAV ei siis aiheudu aivovaltimopullistuman eli aneurysman puhkeamisesta; yleensä aivoverisuonet kuvautuvat normaaleina.

Vuototyyppi on kuitenkin tunnettu, ja on arvioitu että se voisi olla laskimoperäinen sillä vuoto on yleensä vähäisempi ja taudinkuvaltaan lieväoireisempi kuin aneurysmaattinen SAV. Non-aneurysmaattisen SAV:n jälkeinen uusintavuodon riski on erittäin pieni, ja usein potilaiden toipuminen käynnistyykin nopeasti sairaalaoloissa ilman tarvetta toimenpiteille. Toipumisennuste on erittäin hyvä.

Traumaattinen lukinkalvon alainen vuoto (traumaattinen SAV)

Jos pään vammasta johtuva verenvuoto tapahtuu aivo-selkäydinnesteen joukkoon, puhutaan traumaattisesta lukinkalvon alaisesta vuodosta eli traumaattisesta subaraknoidaalivuodosta tai traumaattisesta SAV:sta (lat. haemorrhagia subarachnoidalis, eng. traumatic subarachnoid haemorrhage).

Kuvassa valkoisena näkyvää verta aivojen pinnalla, aivopoimujen välissä aivoselkäydinnesteen joukossa.

Usein pään vamman seurauksena verta on lähinnä paikallisesti iskukohdan läheisyydessä. Traumaattinen SAV tarkoittaa siis, että aivojen pinnalla, aivo-selkäydinnesteen joukossa on verta. Veri häviää itsekseen eikä yleensä aiheuta oireita. Joskus veri voi aiheuttaa lievän tulehdusreaktion aivokalvoilla ja aiheuttaa aivokalvoärsytystä – päänsärkyä, lievää pahoinvointia, niskajäykkyyttä ja silmien valonarkuutta.

Lukinkalvo eli araknoidea ympäröi selkäydintä ja aivoja tiiviisti aivopoimujen pinnassa kiinni olevana pussina, ja aivo-selkäydinneste kiertää aivojen ja selkäytimen ympärillä tämän pussin sisällä. Selkäydinnestettä muodostuu jatkuvasti mm. aivojen sisällä olevissa aivokammioissa ja neste virtaa normaalisti aivojen sisällä aivokammiosysteemin läpi, vapautuu aivojen ympärille ja lopulta imeytyy takaisin verenkiertoon.

Jos aivo-selkäydinnesteen joukkoon vuotaa paljon verta, voi se aiheuttaa nestekiertoon tukoksen joko aivokammiosysteemissä aivojen sisällä tai tukkia pienet keräset joista neste normaalisti imeytyy verenkiertoon. Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että nestettä kertyy liikaa. Aivokammiot saattavat kasvaa ja aivopaine nousee. Tällöin puhutaan aivo-selkäydinnesteen eli likvorin kierron häiriöstä tai hydrokefaluksesta, vesipäisyydestä. Hydrokefalus vaatii toisinaan leikkaushoitoa.

Traumaattisen SAV:n on tutkimuksissa havaittu heikentävän aivovamman saaneen selviämisennustetta merkittävästi. Tämän syytä ei ole saatu selville. On arveltu, että usein traumaattisen SAV:n aiheuttaneet vammat ovat keskimääräistä suurienergisempiä ja lisääntynyt kuolleisuus voisi liittyä suuresta vammaenergiasta johtuviin liitännäisvammoihin, kuten rintakehän tai vatsan alueen vammoihin. Toisaalta tiedetään myös, että aivo-selkäydinnesteen joukkoon vuotanut veri aiheuttaa ärsytystä ja tulehdusreaktiota aivokalvoilla ja aivokudoksessa.

Jos kuitenkin traumaattinen SAV on ainoa aivovammapotilaalla todettu vamma, toipuminen on yleensä melko nopeaa – veri häviää muutaman viikon kuluessa aivo-selkäydinnesteen joukosta. Harvoissa tapauksissa myöhäisemmässä vaiheessa, kuukausien tai jopa vuosien kuluttua, voi kehittyä hoitoa vaativa aivo-selkäydinnesteen kierron häiriö.


Osion alkuunSeuraava sivuPäivitetty  15.8.2018 15.35