Aivokasvainten oireet

Aivokasvaimen oireet riippuvat sen sijainnista kallon sisällä. Kudostyypiltään hyvin erilaiset kasvaimet voivat olla saman oireen taustalla. Tyypillistä aivokasvainoiretta ei ole. Monet muut aivojen taudit kuten verenkiertohäiriöt voivat aiheuttaa samantapaisia oireita. Aivokasvaimet ovat kuitenkin yli 10 kertaa harvinaisempia kuin aivoverenkiertohäiriöt.

Epileptinen kohtaus

Epileptinen kohtaus on aivokasvaimen yleisin oire ja se on ensioire yli puolella aivokasvainpotilaista.

Aikuisiällä alkaneessa epilepsiassa löytyy noin viidenneksellä potilaista aivokasvain, jos taustalla ei ole aivovammaa tai runsasta alkoholinkäyttöä. Epilepsia ei siis ole sairaus vaan oire.

Se, miten epileptinen kohtaus ilmenee, riippuu sähköhäiriön voimakkuudesta ja leviämislaajuudesta. Tajuttomuus-kouristuskohtaukseen (grand mal eli GM) liittyy tajunnan menetys ja kouristelu kaikilla raajoilla, usein myös kieleen pureminen ja vaahdon tuleminen suusta, joskus virtsan karkaaminen. Tajuttomuus-kouristuskohtaus menee ohi yleensä muutamassa minuutissa.

Aivokasvaimeen liittyvät epileptiset kohtaukset ovat usein paikallisesti rajoittuneita. Niihin saattaa liittyä esim. vain toisen puolen raajojen nykinää, jopa vain yhden raajan nykinää tai suun maiskuttelua tai nieleskelyä eikä niihin välttämättä liity tajunnan menetystä. Kohtaus voi myös olla outo haju, tuntemus tms.

Kohtausten oikeaa luonnetta on joskus vaikea tunnistaa. Niitä on voinut olla vuosia ennen oikeaa diagnoosia. Usein potilas saa ensin paikallisia kohtauksia, mutta myöhemmin yleistyneen kohtauksen, jolloin kasvain sitten todetaan oireen taustalta. Epileptisen kohtauksen perusteella kasvainta ei voi luotettavasti paikallistaa.

Päänsärky

Päänsärky voi myös olla aivokasvaimen oire, harvoin ainoa oire. Päänsärky liittyy useimmiten muihin aivokasvaimen oireisiin kuten puheen, muistin, päättelyn ja toiminnan säätelyn häiriöihin tai halvausoireisiin, tasapainohäiriöihin tai näköhäiriöihin.

Mikäli kasvain aiheuttaa kohonnutta aivopainetta, päänsärky ilmenee yleensä aamuisin jo ennen ylösnousua ja siihen voi liittyä pahoinvointia ja oksentelua sekä näköhäiriöitä. Särky pahenee viikkojen ja kuukausien kuluessa. Tällaista päänsärkyä on kuitenkin toteamisvaiheessa vain muutamalla prosentilla aikuispotilaista. Joskus päänsärky johtuu kasvaimen suorasta painevaikutuksesta kipuherkkiin kudoksiin.

Muut oireet

Henkiseen suorituskykyyn liittyvät oireet ovat yleisiä aivokasvaimissa. Käytännössä niitä on jonkinasteisina miltei kaikilla potilailla. Niitä ovat vireystilan säätelyjärjestelmän, tiedonkäsittelyjärjestelmän ja toiminnanohjaus- järjestelmän vaurioihin liittyvät häiriöt.

Toiminnan ohjaus ja vireystilan säätelyjärjestelmä käyttävät laajimpia hermoverkkoja, joten ne myös vaurioituvat herkimmin. Oireet voivat olla vaikeita tulkita, koska samantapaisia oireita voi lievänä liittyä vaikkapa uupumiseen tai masennukseen ja voimakkaampina muihin aivosairauksiin. Lisäksi potilas itse havaitsee ja tiedostaa huonosti omia oireitaan. Vireystilan säätelyjärjestelmän vaurioissa tulee mm. poikkeavaa väsymystä ja unihäiriöitä sekä näiden seurauksia, kuten keskittymisvaikeuksia ja hitautta.

Tiedonkäsittelyjärjestelmän vaurioissa voi tulla vaikeutta hahmotuksessa, kielessä tai muistissa. Toiminnanohjaus on ikään kuin lennonjohto ja kapteeni, jotka saavat koneen menemään ja tulemaan halutulla tavalla. Vaurioissa tulee tilanteiden strukturoinnin, kokonaisuuksien hahmottamisen, arvostelukyvyn ja tahdikkuuden häiriöitä. Potilas voi myös hidastua, tunne-elämän säätely voi häiriintyä, ja hän voi olla aloitekyvytön, virheitään huonosti korjaava (esim. villasukat löytyvät jääkaapista), ja monimutkaisissa tilanteissa hyvin nopeasti väsyvä. Aivokasvaimen aiheuttamina tällaiset oireet kehittyvät yleensä hitaasti viikkojen ja kuukausien, jopa vuosien aikana.

Paikallistavat oireet. Kallonsisäiset kasvaimet voivat aiheuttaa paikallistavia oireita tuntoaistissa, näössä, kuulossa ja motoriikassa sekä aivorungossa. Tuntopuutoksia voi tulla päälakilohkon kasvaimissa.

Takaraivolohkon kasvain voi aiheuttaa vastakkaisen puolen näkö- kenttäpuutoksen. Aivorungon kasvaimiin liittyy usein kaksoiskuvia, nielemisvaikeuksia ja sanojen ääntämisen vaikeutta. Kuulohermon kasvain eli akustikusneurinooma huonontaa kuuloa ja voi aiheuttaa huimausta. Kallon- pohjan kasvaimet voivat aiheuttaa muita aivohermojen oireita. Tällaisia ovat hajuaistin huononeminen, kahtena näkeminen, kasvojen tuntohäiriöt tai luomen roikkuminen. Aivolisäkekasvaimen oireena voivat olla painevaikutuksen aiheuttama näkökenttäpuutos (painaa näköhermojen risteymää eli chiasmaa) ja päänsärky sekä monenlaiset hormonaaliset häiriöt riippuen kasvaimen kyvystä erittää hormoneja.


Edellinen sivuSeuraava sivu 

Päivitetty  15.8.2018