Aivokasvain ja työkyky

Monenlaiset aivokasvaimeen ja tämän hoitoihin liittyvät oireet voivat vaikuttaa työkykyyn. Työkykyä arvioitaessa huomioidaan potilaan oireiden lisäksi työn vaatimukset. Sairausloman pituus arvioidaan yksilöllisesti yhdessä potilaan, hoitavien ammattilaisten ja tarvittaessa työterveyshuollon kanssa.

​​​

​Sairauden oireet ja työn vaatimukset ova​t yksillöllisiä​

Aivokasvaimen toteamisen yhteydessä arvioidaan oireiden mahdollinen vaikutus työkykyyn ja sairausloman tarve. Aivokasvaimen leikkauksen jälkeen sairausloma on aina tarpeen. Oirekuva aivokasvaimeen liittyen ja leikkauksen jälkeen on yksilöllinen ja voi olla hyvin erilainen eri potilailla. Potilaiden kunto sairaalassa ollessa sekä toipumisaikana vaihtelee paljon. Paikallistavat oireet kuten puutumis- ja halvausoireet, puhevaikeudet, näköhäiriöt ja kohtausoireet ovat yksilöllisiä. On kuitenkin tavallista, että oirekuvaan kuuluu monille potilaille yhteisiä piirteitä. Henkisen suorituskyvyn muutokset ovat yleisiä. Myös kuormittumisherkkyys monimutkaisissa tilanteissa ja mielialaoireet ovat tavallisia. Leikkauksen jälkeen mahdollisesti annettavat muut hoidot vaikuttavat oirekuvaan.

​​Aivokasvainleikkauksen jälkeen sairauloma kestää useamman kuukau​den​

Sairauden pysyessä vakaassa tilassa oireissa tapahtuu lievittymistä kuukausien kuluessa. Yleensä sairausloman kesto on leikkauksen jälkeen vähintään 1-2 kuukautta. Usein sairausloman tarve on vähintään useampia kuukausia ja onkin varsin tavallista, että työelämään palaaminen onnistuu noin vuoden kuluttua sairastumisesta. Osalla potilaista on oireita, joiden vuoksi ei ole mahdollista palata työhön.

​Töihin​​paluuta voidaan tukea useilla keinoin​

Sairausloman aikana arvioidaan kuntoutuksen tarve ja tarvittaessa aloitetaan kuntoutus. Töihin paluun y​hteydessä voi olla tarvetta erityisjärjestelyille, joita ovat esimerkiksi osasairauspäiväraha ja työkokeilu. Sosiaalityöntekijä (sosiaaliturva) auttaa työhön palaamista koskevien suunnitelmien tekemisessä. Työterveyshuollossa seurataan tarvittaessa työhön paluun onnistumista.

Sairausloman pitkittyessä on hyvä olla yhteydessä myös työterveyshuoltoon. Kelaan pitää toimittaa työterveyslääkärin lausunto työkyvystä viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 arkipäivää.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  7.10.2019