Tyks Neurokeskus

Tyks Neurokeskuksen ammattilaiset vastaavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella neurologisesta ja neurokirurgisesta erikoissairaanhoidosta ja päivystyksestä, sekä kuntoutuksesta.

Tärkein resurssimme on innostunut ja kehittyvä henkilökunta, jolla on alansa huippuosaamista. Potilashoidossa haluamme tarjota laadukasta, oikea-aikaista ja vaikuttavaa hoitoa oikeudenmukaisella palvelurakenteella potilaslähtöisesti. Tyks Neurokeskuksessa yhteistyö on luontevaa ja saumatonta. Akuuttivuodeosastomme sijaitsevat moderneissa tiloissa T-sairaalassa. Toiminnastamme kertoo asiakaspalautteen keskiarvo 9,2/10*. Tapaat meidät Turussa, Salossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa. Tervetuloa Tyksiin!

* 2020 kerätty asiakaspalaute

Sähköiset palvelut

Tyks neurokeskuksessa on käytössä potilasryhmäkohtaisia sähköisiä palvelukanavia erilaisiin tarkoituksiin. Palvelut avataan tarvittaessa ja niistä tiedotetaan asiakaskohtaisesti. Jos sinulla on kysyttävää palveluista voit olla yhteydessä hoitovastuussa olevaan Tyks neurokeskuksen yksikköön.

Kaularangan leikkaukseen tulevan digihoitopolku

Tyksiin kaularangan leikkauksen tuleva voi valmistautua toimenpiteeseen tavanomaista valmistautumista tukevan digihoitopolun avulla. Hoitopolku sisältää tietoa kaularangan sairauksista ja leikkaushoidosta, sekä ohjeita leikkaukseen valmistautumisesta ja tukea kuntoutumisvaiheeseen. Digihoitopolun kautta asiakas voi ottaa yhteyttä leikkaukseen valmistelevan hoitajaan viestillä.

Lue lisää:

MS-tautia sairastavan hoidonseuranta

Tyks Neurokeskuksen poliklinikka käyttää MS-taudin hoidonseurantajärjestelmää osana sairaanhoitopiirin potilastietojärjestelmää. MS-tautia sairastavien potilaiden on mahdollisuus kirjautua My MS - palveluun. Potilas täyttää palveluun taustatietonsa ja voi kirjata sairauden kulkuun liittyviä tapahtumia, joita voidaan hyödyntää poliklinikkakäynneillä.

Lue lisää:

Selkärekisteri

Keräämme Tyks Neurokeskuksessa OmaVointi-järjestelmän avulla rekisteritietoa selkäongelmista kärsivistä asiakkaista. Laaturekisteri on tarkoitettu hoidon vaikuttavuuden ja laadun seurantaan, hoitoketjujen tehostamiseen sekä kliinisen tiedon analytiikkaan.

Lue lisää:

Tutkimus- ja opetussairaala

Tyks Neurokeskuksen henkilökunta on mukana kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuksissa kehittämässä neuroalojen hoitoja. Tutkimustoimintamme on vilkasta. Tyks on opetussairaala, ja koko henkilökuntamme osallistuu opetustyöhön.

Tutkimustoiminta

Tyks Neurokeskus on mukana monissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimushankkeissa. Tutkimustoiminnastamme saamaamme tietoa ja osaamista saamme hyödynnettyä myös potilastyössä. Tutkimuksemme painopistealueet ovat:

  • Aivovammat
  • Aivovaltimosairaudet
  • Muistisairaudet
  • MS-tauti
  • Valtimotauti

Opetustoiminta

Tyks Neurokeskuksessa opetustoimintaan osallistuu koko henkilöstö. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Turun yliopisto ja ammattikorkeakoulut.

Aivoverenkiertohäiriöiden hoito

Tyksissä aivoverenkiertohäiriöön (AVH) sairastuneen potilaan hoitopolku kulkee AVH-valvontaosastolle, ja akuuttihoito jatkuu usein neurologian vuodeosastolla. Tarjoamme hoitoa aivoverisuonitukokseen, aivoverenvuotoon ja ohittuneeseen aivoverenkiertohäiriöön (TIA-kohtaus) sairastuneille potilaille. Hoidon tavoitteena on ripeällä reagoinnilla estää lisävaurioiden synty, ja myöhemmin luoda hoitosuunnitelma onnistuneelle pitkäkestoiselle kuntoutukselle. Tyksissä ajantasaisen hoidon varmistaa asiantuntijoidemme osallistuminen kliinisen työn ohella muun muassa aivoverenkiertohäiriöiden syitä ja ennustetta, hoitoa sekä kuntoutusta käsitteleviin tieteellisiin tutkimuksiin.

Neurologisten sairauksien hoito

Tutkimme ja hoidamme neurologisia sairauksia sairastavia potilaitamme neurologian vastaanotoilla Turussa, Salossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa, sekä Turussa T-sairaalan neurologian vuodeosastolla. Neurologisten pitkäaikaissairauksien hoito voidaan pääasiassa toteuttaa vastaanotolla. Vuodeosastojaksot tulevat kyseeseen esimerkiksi sovitusti tehtävää vaativaa lääke- tai laitehoitokokeilua varten. Osaava henkilökuntamme tulee tutuksi pitkäaikaisten neurologisten sairauksien seurannassa. Ammattilaistemme tieteellinen tutkimustoiminta on vilkasta, ja erityisesti MS-taudin ja Parkinsonin taudin osalta tutkimushankkeemme ovat olleet kansainvälisesti arvostettuja.

Neurokirurgisten potilaiden hoito

Neurokirurginen toimenpide on monissa tapauksissa mahdollinen vaikeiden pitkäkestoisten neurologisten oireiden tai kivun hoitomuoto. Leikkauksilla voidaan helpottaa esimerkiksi selkä- ja kaularangan hermojen puristustiloista syntyviä, aivo-selkäydinnesteen kierron häiriöiden, sekä aivokasvainten aiheuttamia neurologisia oireita, sekä lievittää sähköstimulaation avulla kiputiloja tai joidenkin neurologisten pitkäaikaissairauksien oireita. Valtaosa neurokirurgisista leikkausista tehdään mikroneurokirurgista tekniikkaa käyttäen.

Tyksissä potilasturvallisuutta lisää neuronavigaation ja tähystysleikkaustekniikoiden käyttö mahdollisuuksien mukaan sekä neurokirugian poliklinikan, leikkausosaston ja vuodeosastohoidon tiivis yhteistyö. Yli puolessa suunnitelluissa leikkaushoidoissa potilas tuleesairaalaan toimenpidepäivän aamuna. Vakavissa tai nopeasti etenevissä oireissa neurokirurgimme tekevät myös päivystysleikkauksia, ja lähes puolet neurokirurgian potilaista tuleekin hoitoomme päivystyksenä tai erityisen kiireellisinä. Olemme tiiviisti mukana yliopistojen välisissä vertaisarvioinneissa ja rekisteritutkimuksissa hoidon laadun jatkuvaksi kehittämiseksi ja erityisesti aivo- ja selkäydinvammojen tutkimuksemme on kansainvälisesti arvostettua.

Potilaasta kokemusasiantuntijaksi Tyks Neurokeskuksessa

Päivitetty  10.8.2020

Kyllä