​​​

Neurologialla hoidamme aivoverenkierto- ja tajunnanhäiriöpotilaita. Tarjoamme kiireellistä hoitoa myös epilepsia-, liikehäiriö-, muistihäiriö-, neuroimmunologisille ja lihastautipotilaille. Moniammatillisessa hoidossa painotamme kuntouttavaa työotetta.

Neurologian osasto
Suuri osa neurologian potilaista sairastaa aivoverenkierron tai tajunnan häiriöitä. Päivystyspotilaiden ensivaiheinen hoito ja kuntoutuksen aloitus on keskitetty neurologian osastolle.

Neurologian poliklinikka
Neurologian poliklinikalle tullaan lääkärin lähetteellä uusien tai toimintakykyä haittaavien neurologisten oireiden syyn ja hoidon selvittämistä varten.

Lue lisää:

KYS neurologia (psshp.fi)

Päivitetty  23.5.2019

Kyllä