Sopeutuminen on yksilöllistä

Äkillinen sairastuminen tai vammautuminen on usein elämän käännekohta, johon jokainen sopeutuu tavallaan.

Äkillinen neurologinen sairastuminen tai vammautuminen voi aiheuttaa monenlaisia tunnereaktioita. Esimerkiksi hämmennyksen, turhautumisen, avuttomuuden, alavireisyyden tai ahdistuneisuuden ja vihan tuntemuksia saattaa esiintyä. Nämä ovat normaaleja ja tarkoituksenmukaisia mielen reaktioita sairastumiseen ja muuttuneeseen elämäntilanteeseen. 

Usein omalle luonteelle ominaiset, mutta aiempaa voimakkaammat mielialojen vaihtelut ovat tavallisia. Myös aiemmat elämänkokemukset vaikuttavat siihen, minkälaisia tunnereaktioita sairastuminen herättää.

Aivotoiminnan häiriö voi myös vaikuttaa tunne-elämän säätelylle tärkeisiin aivoalueisiin. Tästä saattaa olla seurauksena esimerkiksi tunnekokemusten latistumista, voimistumista tai nopeaa vaihtelua, alentunutta sietokykyä ja itkuherkkyyttä. Toisaalta sairastuneella voi esiintyä tilanteeseen sopimatonta huolettomuutta ja joskus myös vaikeutta tulkita muiden tunnetiloja tai sosiaalisia tilanteita.

Sairastuneen elämänlaatuun vaikuttaa kuntoutumisen lisäksi hänen ja hänen läheistensä kyky sopeutua muuttuneeseen elämäntilanteeseen ja suuntautua elämässä eteenpäin. Sopeutuminen tilanteeseen etenee yksilöllisesti ja voi viedä kauankin aikaa. Sopeutumisessa voi tulla myös uusia vaikeita vaiheita esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa. Tämä on normaalia ja tarkoituksenmukaista.


Jos omat tunnereaktiot tuntuvat kovin voimakkailta, olo on epätoivoinen tai alavireisyys jatkuu useamman kuukauden, kannattaa ottaa yhteys hoitavaan lääkääriin tai kuntoutuksen vastuuhenkilöihin. Mikäli hoitosuhde on päättynyt, voi ammattiapua hakea esimerkiksi työterveyshuollosta tai omalta terveysasemalta.


Edellinen sivuSeuraava sivuSopeutuminen tilanteeseen etenee yksilöllisesti ja voi viedä kauankin aikaa.