Sairastuneen läheinen

Neurologinen sairastuminen tai vammautuminen on usein kriisi myös sairastuneen läheiselle.

Alkuvaiheessa omaisen huoli läheisestä voi samanaikaisesti arjen haasteiden kanssa tuntua uuvuttavalta. Masennuksen tunteita esiintyy usein erityisesti siinä vaiheessa, kun sairastumisen alkuvaihe on ohitettu, ja joudutaan sopeutumaan mahdollisiin pidempiaikaisiin muutoksiin sairastuneen toimintakyvyssä ja elämäntilanteessa.

Sairastuminen tai vammautuminen voi myös muuttaa rooleja perheessä ja parisuhteessa. Läheisen on tärkeää huolehtia omasta hyvinvoinnistaan esimerkiksi jatkamalla mahdollisuuksien mukaan töitä ja harrastuksia sekä tapaamalla ystäviä. On hyvä puhua tunteistaan ja huolistaan muille sekä hankkia tietoa tilanteesta. Monet hyötyvät vertaistuesta.

Lisätietoa:

Tietoa ja harjoituksia psyykkisen hyvinvoinnin tueksi (Mielenterveystalo.fi)

SELMA oma-apuohjelma traumaattisen kriisin kokeneille (Suomen mielenterveysseura)

Aivoverenkiertohäiriö:

Tukea AVH:n sairastaneen läheiselle (Aivoliitto)

AVH ja parisuhde (Aivoliitto)

Muistihäiriöt:

Muistiliiton tuki ja palvelut


Edellinen sivuSeuraava sivu