Tietoa puheen ja kielen häiriöistä

Puhe ja kieli ovat eläinlajeista ainoastaan ihmisille ominaisia taitoja ja tärkeimpiä kommunikaation välineitämme. Monimutkaisina toimintoina ne edellyttävät monien aivoalueiden saumatonta yhteistoimintaa.

Aivovaurion aiheuttamat puheen ja kommunikaation häiriöt voivat aiheutua useista syistä kuten aivoverenkiertohäiriöistä, aivovammoista, kasvaimista tai eräistä etenevistä muistisairauksista.

Kielelliset häiriöt ovat moninaisia ja voivat koskettaa puheen tuottoa, ymmärtämistä, sanojen löytämistä ja merkitysten ymmärtämistä sekä lauserakennetta.

Tämä osio sisältää tietoa äkillisen aivotoiminnan häiriön pohjalta syntyvistä kielellisistä häiriöistä ja niiden kanssa selviytymisestä.


Edellinen sivuSeuraava sivu