Miten lievittää haittaa?

Afasia on vuorovaikutuksen ongelma, joka keskustelukumppanin tulee viestinnässään ottaa huomioon. Afasian aiheuttamaa haittaa voi lievittää muun muassa kuntoutuksella ja erilaisilla apuvälineillä.

On tärkeää, että sairastuneelle puhutaan ja kerrotaan yksinkertaisiakin asioita, koska hän ei pysty itse kysymään. Puhe kohdistetaan suoraan afaattiselle henkilölle. Hieman normaalia hitaampi puhe helpottaa ymmärtämistä. Puhejaksojen tulee olla lyhyitä ja käsitellä yhtä asiaa kerrallaan. Puheen rinnalla voi käyttää kuvia, karttoja, kirjoitettua ja muuta materiaalia varmistamaan ymmärtämistä.

Useimmat henkilöt pystyvät osoittamaan ilmeillään, nyökkäämällä tai symbolia näyttämällä "kyllä" tai "ei". Tärkeitä asioita voi ilmaista näyttämällä kuvaa tai viestiä. Oma nimi ja osoite on hyvä olla kirjallisena mukana. Omaisen rooli tiedonvälittäjänä voi korostua.

Kuntoutuminen

Sairastumisen alkuvaiheessa oirekuva on voimakkaimmillaan. Kuntoutumista ja oppimista tapahtuu ajan mittaan. Lievissä vaikeuksissa sanaristikoiden täyttö, paneutuva lukeminen ja luetun kertaaminen sekä puheen kuuntelu voivat toimia kuntouttavina. Muistiin merkitsemisen välineitä voi hyödyntää muistamisen tukena. Myös musiikin kuuntelun on todettu edistävän kuntoutumista.&

Tärkein kuntoutusmuoto on puheterapia. Lievien kielellisten häiriöiden kohdalla neuropsykologinen tutkimus ja kuntoutus ovat tarpeen etenkin, kun tavoitteena on työhön paluu.

Tärkeä tavoite kuntoutuksessa on lisähaittojen, kuten sosiaalisen eristäytymisen ja masennuksen estäminen. Koska afasia vaikeuttaa ihmisten välistä vuorovaikutusta, omaisten osallistuminen kuntoutusprosessiin on tärkeää.

Lisätietoa ja tukea:

Uutisia selkokielellä:


Edellinen sivuSeuraava sivu