Tietoa oiretiedostuksesta

Oiretiedostus tarkoittaa tietoisuutta oman toimintakyvyn muutoksista.

Oiretiedostuksen vaikeus eli oiretiedostamattomuus (anosognosia) on aivojen toiminnan häiriö, jossa henkilö ei pysty havainnoimaan ja ymmärtämään muutoksia omassa toimintakyvyssään. Aivosairauksien ja -vammojen yhteydessä oiretiedostamattomuudella viitataan siis aivoperäiseen oireeseen, ei tahdonalaiseen vastahankaisuuteen tai psyykkiseen sairastumisen tai sen oireiden kieltämiseen. 

Oiretiedostuksen puutteita voi esiintyä sekä äkillisten aivovaurioiden (esimerkiksi aivoverenkiertohäiriö) yhteydessä että etenevissä sairauksissa (esimerkiksi Alzheimerin tauti). 

Oiretiedostuksen ongelmat voivat toisaalta heikentää henkilön hakeutumista ja sitoutumista hoitoon, mutta myös altistaa vaaratilanteille. Oiretiedostus voi toisaalta olla suhteellisen kapea-alainen ongelma, eikä se viittaa suoraan esimerkiksi yleiseen päättelykyvyn heikentymiseen.