Miten lievittää haittaa?

Oiretiedostus saattaa toipumisen edetessä kohentua osin itsestään, mutta omaiset ja terveydenhuollon ammattilaiset voivat omalla toiminnallaan tukea sen vahvistumista.

Etenkin alkuvaiheessa läheisten näkemykset ja apu on erityisen tärkeää. Omaiset voivat antaa realistisia tietoja henkilön toimintakyvystä, motivoida häntä kuntoutukseen ja huolehtia hänen turvallisuudestaan. 

Palautteen saaminen omasta toiminnasta on sairastuneelle tärkeää. Toiminnassa ilmeneviä ongelmia on hyvä osoittaa hänelle rauhalliseen ja kannustavaan sävyyn. On myös pidettävä mielessä, että oiretiedostuksen koheneminen voi olla pitkä prosessi, eikä vaikeuksien esiin tuominen välttämättä saa sairastunutta heti ymmärtämään tilannettaan. Väittely ei auta ja voi sen sijaan johtaa vain turhautumiseen tai ristiriitoihin ihmissuhteissa. Omaisille läheisen oiretiedostamattomuus on kuormittavaa ja vaatii kärsivällisyyttä.

Oiretiedostamattomuuden yhteydessä voi ilmetä myös muita aivojen tiedonkäsittelyn ongelmia, jotka tulisi huomioida. Esimerkiksi muistivaikeuksien vuoksi henkilö ei välttämättä pysty painamaan mieleen kokemuksia muuttuneesta toimintakyvystä. 

Myös sairastuneen mielialaa on hyvä tarkkailla. Oiretiedostamaton henkilö voi olla korostuneenkin hyväntuulinen, mutta ymmärryksen lisääntyessä mieliala saattaakin kääntyä alavireiseksi. Mielialan hoito on tärkeää myös muuta kuntoutumista ajatellen.

Aivoperäiset oireet ovat usein ihmisille vieraita, eikä niiden tiedostaminen, tunnistaminen ja ymmärtäminen ole helppoa. Sairastuneelle tai vammautuneelle tulee tarjota tapahtuneesta ja seurauksena ilmaantuneista oireista – tarvittaessa toistuvasti. Tietoa voi myös etsiä omatoimisesti esimerkiksi tältä Aivotalo-sivustolta.

Neuropsykologinen kuntoutus voi auttaa oireiden tunnistamisessa – joskus oiretiedostuksen kohentuminen nouseekin kuntoutuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi. 

Niin henkilö itse kuin hänen lähipiirinsäkin voivat hyötyä sopeutumisvalmennuksesta ja vertaistuesta. Keskustelemalla samassa tilanteessa olevien ihmisten kanssa voi saada uusia mahdollisuuksia ymmärtää omia oireitaan.

Lisätietoa sopeutumisesta sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamiin muutoksiin löytyy osiosta Sopeutuminen äkilliseen aivosairauteen tai -vammaan.