Tietoa näönvaraisen havainnoinnin häiriöistä

Näönvaraisen eli visuaalisen havaintotoiminnan häiriössä näköaistin vastaanottaman tiedon käsittely aivoissa on vaikeutunut.

Näönvaraisen havainnoinin häiriöissä henkilö ei kykene muodostamaan saamalleen näkötiedolle asianmukaista sisältöä tai tulkintaa. Kyse ei siis ole näkökyvyn heikkenemisestä, näkökentän puutoksesta tai silmän liikehäiriöstä, eikä näin ollen esimerkiksi silmälasien uusiminen paranna havaitsemista.

Tässä osiossa käsitellään aivoperäisiä näönvaraisen havaitsemisen häiriöitä sekä niiden kanssa selviytymistä.

käytävä.jpg


Edellinen sivuSeuraava sivu