Neuropsykologiset oireet

Aivot vastaavat ihmisen tiedonkäsittelystä ja tunnekokemuksista. Aivosairauksiin ja -vammoihin saattaa siksi liittyä muutoksia näissä toiminnoissa. Näitä muutoksia kutsutaan neuropsykologisiksi oireiksi.

Neuropsykologisiin oireisiin luetaan sekä kognitiiviset eli tiedonkäsittelyyn vaikuttavat muutokset, että tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen muutokset. Käytännössä muutokset voivat näkyä esimerkiksi muistin, keskittymisen, havainnoinninpuheen ja kielen tai tunteiden hallinnan heikentymisenä.

Koetut tiedonkäsittelyn muutokset eivät kuitenkaan aina liity aivotoiminnan häiriöihin. Muun muassa erilaiset psyykkiset tekijät kuten masennus tai ahdistus, sekä muut yleisvointiin vaikuttavat tilat kuten stressi, uupumus, univaje tai päihteet voivat aiheuttaa erilaisia tiedonkäsittelyn häiriöitä. Lisätietoa näistä löytyy osiosta Aivojen tiedonkäsittelyyn vaikuttavia asioita.

Mielialatekijöihin tai psykiatrisiin sairauksiin liittyvät neuropsykologiset oireet vaihtelevat usein voinnin mukaan ja esimerkiksi masennuksessa lievittyvät toipumisen myötä. Mielialahäiriöistä ja muista psyykkisistä sairauksista saat lisää tietoa HUS Mielenterveystalo.fi -verkkopalvelusta.

Miten neuropsykologiset oireet muuttavat sairastuneen tai vammautuneen toimintakykyä?

Aivosairauksiin liittyvät neuropsykologiset oireet ovat erilaisia riippuen siitä, minkälaisesta sairaudesta tai tilanteesta on kyse. Keskeistä on, missä aivojen osassa ja miten laaja vaurio on. Neuropsykologisia oireita, niiden syytekijöitä ja vaikeusastetta selvitetään neuropsykologisessa tutkimuksessa.

kynäpaperi.jpg

Eteneviin aivosairauksiin, kuten erilaisiin muistisairauksiin, liittyvät neuropsykologiset oireet alkavat tyypillisesti vähitellen ja muuttuvat ajan myötä yhä hankalimmiksi.

Sen sijaan äkilliseen sairastumiseen (esim. aivoverenkiertohäiriö) tai tapaturmaiseen aivojen vaurioitumiseen (traumaattinen aivovamma) liittyvät oireet ovat tavallisesti voimakkaimmillaan heti sairastumisen jälkeen ja tyypillisesti lievenevät toipumisen edetessä. 

Tässä Aivotalon Neuropsykologia-osuudessa kuvataan tarkemmin erilaisia neuropsykologisia oireita ja niiden taustalla vaikuttavia tekijöitä. Muun muassa potilasjärjestöt tarjoavat runsaasti tietoa tiettyihin sairauksiin liittyvistä tiedonkäsittelyn vaikeuksista:


AlkuunSeuraava sivuAivosairauksiin liittyvät neuropsykologiset oireet ovat erilaisia riippuen siitä, minkälaisesta sairaudesta on kyse.