Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologinen tutkimus on eri tiedonlähteisiin perustuva selvitys yksilön suorituskyvyn muutoksista ja niiden vaikutuksista toimintakykyyn.

Neuropsykologisella tutkimuksellaouti katsoo.JPG kartoitetaan yksilön tiedonkäsittelytoimintoja eli kognitiivisia toimintoja sekä arvioidaan käyttäytymistä ja tunne-elämää.

Neuropsykologista tutkimusta tarvitaan sekä diagnostisiin tarkoituksiin että toimintakyvyn kuvaamiseen arvioitaessa esimerkiksi työ- ja opiskelukykyä, arkiselviytymistä, ajokykyä, oikeudellista toimintakykyä ja kuntoutuksen tarvetta.

Neuropsykologinen tutkimus perustuu taustatietoihin, haastatteluun, havainnointiin ja erilaisten tutkimus- sekä testimenetelmien pohjalta saatuihin tutkimustuloksiin.

Laajuudeltaan rajattu eli orientoiva neuropsykologinen tutkimus tehdään usein sairaalan vuodeosastoilla, jolloin tarvitaan arviota kotiutuksen turvallisuudesta sekä jatkotoimista ja/tai kuntoutustarpeesta. Muissa tilanteissa, kuten työkyvyn arvioinnissa, tarvitaan useimmiten tätä kattavampaa, laajaa neuropsykologista tutkimusta.

token_neuropsykologi.jpg

Edellinen sivuSeuraava sivu