Kuka on neuropsykologi?

Neuropsykologiaan voi erikoistua psykologian peruskoulutuksen eli ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen yliopistollisina opintoina työn ohessa, jolloin erikoistumiskoulutuksen kesto on runsaat neljä vuotta.

Neuropsykologian erikoistumisopinnot sisältävät opintoja neuropsykologian lisäksi neurologian, muiden neurotieteiden sekä psykiatrian ja kuntoutuksen alueelta. Kliinisen neuropsykologian erikoistumiskoulutuksen päävastuu on Helsingin yliopistolla, joskin erikoistumiskoulutus järjestetään nykyisin maanlaajuisesti yliopistojen yhteistyönä (kts. Psykonet: neuropsykologian erikoispsykologin koulutus)

Neuropsykologin tehtävissä voi työskennellä myös lyhemmän koulutuksen saaneita psykologeja, jotka on hyväksytty Kelan toteuttajarekisteriin kuntoutuspalvelujen tuottajiksi. Kelan kanssa on sovittu niistä pätevyysvaatimuksista, jotka näiden psykologien tulee täyttää.

kyltti.jpg

Edellinen sivuSeuraava sivu