Tietoa luku-, kirjoitus- ja laskutaidoista

Luku-, kirjoitus- ja laskutaitoa tarvitaan arjessa jatkuvasti mm. uuden tiedon omaksumisessa, yhteydenpidossa sekä erilaisissa palveluissa asioidessa. Erityisesti opiskelu ja työelämä edellyttävät usein laaja-alaisia kirjallisia ja matemaattisia taitoja.

Lukeminen ja kirjoittaminen liittyvät puhutun kielen hallitsemiseen, joten tavallisesti näiden toimintojen häiriintymistä ilmeneekin laajemman kielellisen häiriön, afasian yhteydessä. Matemaattiset taidot saattava heikentyä sekä kielellisten häiriöiden yhteydessä että niistä erillään.

Tässä osiossa käsitellään lähinnä sairauden tai vammautumisen myötä heikentynyttä luku-, kirjoitus- tai laskutaitoa. Kehityksellisistä eli lapsuudessa alkavista ongelmista (esim. lukivaikeus) löytyy tietoa muun muassa seuraavilta sivustoilta:

Oppimisvaikeus.fi

Lukihäiriö.fi


Edellinen sivuSeuraava sivu