Miten lievittää haittaa?

Lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien kuntoutus riippuu siitä, mihin muihin häiriöihin vaikeudet liittyvät.

Kielellisissä häiriöissä puheterapia on tärkeää. Neuropsykologinen kuntoutus on apuna, jos taustalla on havaintotoimintojen tai muun tiedonkäsittelyn osa-alueen häiriö.

Neuropsykologinen kuntoutus alkaa perushahmottamisen kohentamisella ja vasta myöhemmin edetään lukemisen tai kirjoittamisen harjoitteluun. Tahdonalaisten liikkeiden häiriönkuntoutuksessa harjoitellaan aluksi automaattisia kynän käyttöön liittyviä liikkeitä tavoitteena liikesarjojen sujuvuus. Tarkkaavuushäiriöissä kannattaa kiinnittää huomiota virheisiin ja tarkistaa toimintaa.

Laskemishäiriötä käsitellään kuntoutuksessa häiriön aiheuttaneen perushäiriön kuntoutuksen ohessa. Kotioloissa voi aloittaa peruslaskujen harjoittelulla.

Tukimateriaalia ei-kirjalliseen kommunikointiin:


Materiaalia kuvakommunikointiin (Papunet)

Celia-äänikirjasto


Edellinen sivuSeuraava sivu