Tietoa tarkkaavuudesta

Keskittyminen eli tarkkaavuuden säätely on kykyä kiinnittää huomio toiminnan kannalta oleellisiin asioihin.

Tarkkaavuuden avulla säädellään, mitä tietoa ympäristön ärsyketulvasta, oman kehon tuntemuksista ja mielenliikkeistä otetaan tietoiseen käsittelyyn. Kun tarkkaavuuden säätely epäonnistuu, saattaa tärkeitä asioita jäädä huomaamatta samalla kun epäoleelliset asiat saavat tarpeettoman suuren huomion.

Tarkkaavuuden säätely on monimutkainen prosessi, joka vaatii useiden aivoalueiden yhteistyötä. Tämän vuoksi monet erilaiset aivotoimintojen häiriöt voivat heikentää tarkkaavuuden säätelyä.

Tarkkaavuuden säätelyn häiriöt voivat painottua näönvaraiseen tai kuulonvaraiseen tarkkaavuuteen. Tarkkaavuuden säätelyn vaikeudet voivat välillisesti heikentää myös muiden tiedonkäsittelyn toimintojen tehokkuutta (esim. hankaloittaa uuden oppimista).

Tarkkaavuuden säätely jaotellaan tavallisesti kolmeen osa-alueeseen: tarkkaavuuden suuntaamiseen, ylläpitämiseen ja jakamiseen.

Tarkkaavuuden säätely.pngTämä osio sisältää tietoa äkillisiin aivotoiminnan häiriöihin liittyvistä tarkkaavuuden säätelyn vaikeuksista. Kehityksellisistä eli lapsuudessa alkavista tarkkaavuuden säätelyn häiriöistä (esim. ADHD) löytyy tietoa mm. seuraavilta sivustoilta:

ADHD-liitto

Oppimisvaikeus.fi


Edellinen sivuSeuraava sivu