Miten oire ilmenee?

Keskittymisvaikeudet voivat ilmetetä tarkkaavuuden suuntaamisen, ylläpitämisen tai jakamisen ongelmina.

Tarkkaavuuden suuntaaminen

Tarkkaavuuden suuntaaminen on kykyä valikoida toiminnan kannalta oleelliset ärsykkeet. Tietoa valikoimalla pyritään keskittymään meneillään olevan tilanteen kannalta tärkeisiin asioihin. Tarkkaavuuden suuntaamisen häiriö voi ilmetä vaikeutena sulkea pois tehtävän kannalta epäolennaisia ärsykkeitä. Esimerkiksi ympäristön taustahäly (radio, puheensorina) voi häiritä aiempaa enemmän ja vaikeuttaa työskentelyä. Tarkkaavuuden suuntaamisen vaikeus voi ilmetä myös ”omiin ajatuksiin vajoamisena” vaikkapa kesken oppitunnin – silloinkin, kun motivaatiota kuuntelemiseen olisi.

Tarkkaavuuden ylläpitäminen

Tarkkaavuuden ylläpitäminen tarkoittaa tarkkaavuuden pidempikestoista pitämistä halutussa kohteessa. Arjessa tämä on kykyä keskittyä tarvittaessa vaikkapa sanomalehden lukemiseen, kodin siivoamiseen, syvälliseen keskusteluun tai muihin hieman pidempikestoisiin tehtäviin. Tarkkaavuuden ylläpitoa tarvitaan erityisesti työelämässä ja autolla ajamisessa. Tarkkaavuuden ylläpitämisen vaikeudet voivat näkyä esimerkiksi ajatusten harhailuna tai aloitettujen tehtävien keskeneräisiksi jäämisenä.

Tarkkaavuuden jakaminen

Tarkkaavuuden jakaminen on kykyä keskittyä useampaan asiaan samanaikaisesti ja tarvittaessa siirtää huomiota joustavasti kohteesta toiseen. Tämä taito on tärkeä esimerkiksi autoa ajaessa, jolloin on kyettävä huomioimaan monia yhtä aikaa ympäristössä tapahtuvia asioita nopeasti ja joustavasti. Tarkkaavuuden jakamisen vaikeus voi näyttäytyä esimerkiksi hankaluutena seurata keskustelua, jossa on monta osallistujaa. Opiskellessa voi olla ongelmallista kuunnella luennoitsijaa ja tehdä muistiinpanoja yhtä aikaa.

Tarkkaavuuden vaihtelu

Tarkkaavuuden säätely vaihtelee kaikilla ihmisillä monien tilannetekijöiden mukaan. Tällaisia ovat mm. väsymys, kiire ja stressi, nälkä, kivut, voimakkaat tunnetilat (myös masennus) ja huono motivaatio. Jo muutaman tunnin univaje heikentää tarkkaavuutta.

Myös motivaatiolla on paljon merkitystä. Hyvä motivaatio nostaa vireystilaa ja auttaa suuntaamaan ja ylläpitämään tarkkaavuutta. Tarkkaavuuden korostunut vaihtelu voi näkyä esimerkiksi huolimattomuusvirheinä tarkkuutta edellyttävässä työskentelyssä.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


Keskittymiskyky on riippuvainen monista tilannetekijöistä.