Aivojen tiedonkäsittelyyn vaikuttavia asioita

Tässä osiossa käsitellään tiedonkäsittelyyn vaikuttavia yleisiä tekijöitä kuten ikää, uniongelmia, stressiä, päihteitä ja lääkkeitä.

Tietoa löytyy myös tiedonkäsittelyn harjaannuttamisesta sekä kehityksellisistä tiedonkäsittelyn häiriöistä, jotka eivät liity äkillisiin aivotoiminnan muutoksiin vaan synnynnäiseen neurobiologiseen poikkeavuuteen.

Ihmisen tiedonkäsittely on monimutkaista ja vaatii aivoilta ja yksilöltä runsaasti voimavaroja. Parhaiten ihminen käsittelee tietoa virkeänä ja terveenä. Terveydentilan selvät muutokset, kuten aivojen toimintahäiriöt tai psykiatriset sairaudet, heikentävät usein tiedonkäsittelykykyä. Elintavoilla ja muilla arkisilla asioilla on merkittäviä välillisiä vaikutuksia kykyymme käsitellä tietoa.


pic Ikä

Ikääntyminen muuttaa tiedonkäsittelyvalmiuksia, mutta ei itsessään uhkaa kykyä selviytyä itsenäisesti.

pic Uni

Tiedonkäsittelykyvyt ovat erityisen riippuvaisia riittävästä unesta ja vireydestä.

pic Stressi ja mieliala

Oman sietokyvyn ylittävä kuormitus johtaa stressiin, joka on erityisesti pitkittyessään tiedonkäsittelylle haitallista.

pic Päihteet

Alkoholin tai huumeiden runsas käyttö altistaa tiedonkäsittelyn häiriöille.

pic Lääkkeet

Monet lääkeaineet vaikuttavat aivotoimintaan ja sitä kautta tiedonkäsittelyyn.

pic Kehitykselliset vaikeudet

Varhain havaittavat neuropsykologiset häiriöt vaikuttavat tiedonkäsittelyyn läpi elämän.

pic Tiedonkäsittelyn harjaannuttaminen

Omatoimisen harjoittelun vaikutuksista käytännön toimintakykyyn ei vielä tiedetä riittävästi.


Edellinen sivuSeuraava sivuParhaiten ihminen käsittelee tietoa virkeänä ja terveenä.