Munuaisen voi luovuttaa elinaikanaan

Terve aikuinen ihminen voi luovuttaa toisen munuaisen läheisensä sairauden hoitoon, mikäli hänen hoitamisekseen ei ole käytettävissä toista yhtä tehokasta keinoa kuin elinsiirto.

Munuaissiirrot aivokuolleilta ja eläviltä luovuttajilta miljoonaa asukasta kohden Pohjoismaissa vuonna 2013. (lähde: Scandiatransplant)

Toisen munuaisen luovuttaminen läheiselle edellyttää sitä, että luovuttaja on antanut siihen suostumuksensa eikä elimen irrottamisesta aiheudu hänelle terveydellistä vaara eikä vakavaa haittaa.

Elävältä ihmiseltä tapahtuvaan elinluovutukseen tarvitaan aina Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupa. Elävältä luovuttajalta tehdyillä munuaissiirroilla voidaan lisätä elinsiirtojen määrää ja lyhentää munuaissiirteen odotusaikaa. Valtaosa suomalaisista olisi valmiita luovuttamaan munaisensa läheiselleen, jos tämän hoito sitä vaatisi.

Mitä kudosluovutus on?

Kudoksia voidaan käyttää sairauksien, vammojen ja tapaturmien hoitoon. Kudossiirteitä ovat sarveiskalvot, luu-, jänne- ja ihosiirteet sekä mm. sydänläpät. Kudoksen luovuttaja voi olla elävä tai kuollut. Kudossiirteillä ei pelasteta ihmishenkiä kuten elinsiirroilla, mutta niiden ansiosta vammoista tai tapaturmista toipuminen nopeutuu ja elämänlaatu paranee.

Edellinen sivu Osion alkuun

Päivitetty  11.8.2020

Kyllä