Sairastuminen ja kriisi

Sairastuminen yllättää sekä itsen että läheisen. Elämän tasapaino järkkyy. Äkillinen sairastuminen tai vammautuminen voi aiheuttaa monenlaisia tunnereaktioita kuten turvattomuutta, pelkoa, vihaa tai syyllisyyttä. Monet kokevat myös hämmennystä, turhautumista ja alavireisyyttä. Nämä ovat normaaleja ja tarkoituksenmukaisia mielen reaktioita sairastumiseen ja muuttuneeseen elämäntilanteeseen. Kriisistä selviytyminen vie paljon voimia, mutta selviytymistaitoja voi myös kehittää ja harjaannuttaa.

Äkillinen sairastuminen ja kriisitilanne käynnistävät meissä prosessin, joka etenee jokaisella yksilöllisesti. Tätä kutsutaan traumaattiseksi kriisiksi. Ihmiset reagoivat tällaisiin tilanteisiin eri tavalla - kukaan ei osaa valmistautua äkillisen sairastumisen tai kriisin herättämiin tunteisiin etukäteen.

Esimerkiksi lääkärin vastaanotolle voi olla hyvä pyytää toinen henkilö mukaan ikään kuin muistiksi, koska itse voi olla niin hämmentynyt, ettei kykene painamaan mieleen tärkeitä asioita tai kysymään olennaisia kysymyksiä. Läheinen voi olla myös käynnillä mukana tukena tilanteessa.


pic Kriisin vaiheet

Kriisistä selviytyminen etenee yleensä neljässä vaiheessa.

pic Surun keskellä

Suruun liittyy paljon erilaisia tunteita. Jokainen käsittelee tilannetta tavallaan.

pic Käytännön vinkkejä kriisistä selviytymiseen

Täältä voit lukea käytännön vinkkejä, jotka helpottavat raskaassa tilanteessa.


Päivitetty  25.1.2018