Ajankohtainen

Uusi tietopaketti muistisairauksista tarjoaa kattavasti tietoa

Julkaistu 22.2.2023 13.00

Aivotalossa on julkaistu muistisairauksista laaja sisältökokonaisuus, josta löytyy tietoa muistisairauksien riskitekijöistä, oireista, diagnostiikasta sekä hoidosta.

 

Etenevät muistisairaudet ovat ikääntyvän väestömme alati yleistyvä kansantauti. Aivotalon uusi sisältökokonaisuus tarjoaa monipuolista tietoa etenevistä muistisairauksista. Sisältökokonaisuutta on ollut tekemässä kansallinen työryhmä terveys- ja sosiaalialan ammattilaisia.

Muistisairauksien riskitekijöistä tiedetään nyt enemmän

Huoli muistisairaudesta voi syntyä itsellä tai läheisellä ilmenneistä muistioireista. Joskus taas läheisellä puhjennut sairaus herättää kysymyksiä omasta sairastumisriskistä. Muistisairaudet-sivustolla käydään yksityiskohtaisesti läpi muistisairauksien riskitekijöitä, muistisairauksien oireita sekä sitä miten muistisairauksia diagnosoidaan.

Vaikka kaikkia muistisairauksien syitä ei tunnetakaan, niin monista riskitekijöistä on kertynyt jo kosolti tietoa. Osaan riskitekijöistä voi vaikuttaa elintavoilla ja näin myös halutessaan vähentää sairastumisriskiä. Sivustolla käydään läpi esimerkiksi unen, ravinnon ja liikunnan vaikutuksia sairastumisriskiin.

Muistioire ei aina ole merkki muistisairaudesta vaan useasti taustalla on jokin muu syy. Muistisairaudet- sivustoilla kuvaillaan yleisimpiä ja harvinaisempiakin muistisairauksiin liittyviä oireita ja annetaan vinkkejä ja tietoa, mistä muista syistä kuin muistisairaudesta oireet voisivat johtua, miten ja missä tilanteissa muistiselvittelyihin on syytä hakeutua, sekä minkälaisia tutkimuksia diagnostiikassa käytetään.

Jokaisella muistisairaudella on omat erityispiirteensä

Eteneviä muistisairauksia on monenlaisia, ja vaikka sairauksilla on paljon yhteistä, on kullakin myös omat erityispiirteensä. Kukin näistä sairauksista vaikuttaa sairastuneen ja hänen läheistensä elämään laaja-alaisesti. Muistisairaudet-sivustolla pyritään kuvaamaan kunkin muistisairauden erityispiirteitä, sekä käymään läpi tarjolla olevia keinoja ja hoitoja näiden sairauksien aiheuttaman taakan lieventämiseksi. Sivustoilla käydään käytännönläheisesti läpi myös muistisairaan oikeuksia ja etuuksia, sekä tukipalveluita, asumista ja apuvälineitä. Työikäisenä sairastuneille sekä läheisille on omat tietopakettinsa.