Ajankohtainen

Juuri julkaistu tutkimus: Tupakointi ja verenpainetauti lisäävät raskausaikaisen lukinkalvonalaisen verenvuodon vaaraa

Julkaistu 28.11.2022 7.55

Suomalaistutkimuksessa kerättiin väestöpohjaista tietoa raskaus- ja lapsivuodeaikana sairastetusta lukinkalvonalaisesta verenvuodosta eli SAV:sta.

Lukinkalvonalainen verenvuoto eli SAV raskaus- ja lapsivuodeaikana on harvinainen ja vähän tutkittu raskauskomplikaatio. Se voi kuitenkin vaarantaa sekä naisen ja sikiön hengen ja jättää sairastuneelle vaikeita pitkäaikaisoireita. Siksi tutkimustietoa aiheesta tarvitaan.

Juuri julkaistu artikkeli tarkasteli raskauteen liittyviä SAV-tapauksia Suomessa vuosina 1987 - 2016. Tutkimuksessa käytettiin aineistona potilasasiakirjoja, ja on siten ensimmäinen aiheesta tehty väestötason tutkimus, jonka tiedot on varmistettu sairaskertomusmerkinnöistä. Tämän lisäksi kullekin sairastuneelle valittiin riskitekijöiden kartoittamiseksi verrokki, joka oli samanikäinen, samalta maantieteelliseltä alueelta ja jolla oli sama lapsiluku, mutta joka ei ollut sairastanut raskauteen liittyvää SAV:tä. Verrokeista ja sairastuneista kerättiin tiedot Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämistä Syntyneiden lasten rekisteristä ja Terveydenhuollon hoitorekisteristä (Hilmo).

Riskitekijöiden ehkäisy kannattaa

Vertaamalla sairastuneita naisia ja verrokkeja kerättiin tietoa raskauden ja lapsivuodeajan aikaiselle SAV:lle altistaneista riskitekijöistä. Merkitseviksi riskitekijöiksi nousivat iän lisäksi tupakointi raskausaikana, verenpainetauti ja pre-eklampsia eli raskausmyrkytys. Tupakointi ja verenpainetauti ovat myös ei-raskaudenaikaisen SAV:n riskitekijöitä.

Tutkimuksen perusteella raskaus- ja lapsivuodeajan SA-vuotojen ehkäisemiseksi tärkeimpiä keinoja ovat siten tupakoimattomuus sekä verenpaineen ja pre-eklampsian oireiden huolellinen seuranta ja hoito.

Aneurysma-alkuisen vuodon ennuste huonompi

Suurin osa SAV-tapauksista (77 prosenttia) johtui aivovaltimopullistuman eli aneurysman puhkeamisesta. Tutkimuksessa havaittiin, että muusta syystä johtuvan SAV:n ennuste oli huomattavasti parempi kuin aneurysmaperäisen. Aneurysma-alkuisen SAV:n sairastaneista naisista kuoli 16 prosenttia ja vain 68 prosenttia toipui hyvin kolmen kuukauden aikana aikana. Sen sijaan ei-aneurysmaattisen vuodon sairastaneista kaikki yhtä lukuunottamatta toipuivat hyvin kolmessa kuukaudessa, eikä yksikään potilas kuollut.

Ilmaantuvuus ei ole Suomessa kasvanut

Aiemmin raskauteen liittyvien SAV-tapausten on raportoitu lisääntyvän muun muassa Yhdysvalloissa. Tässä suomalaisessa tutkimuksessa ilmaantuvuudessa ei kuitenkaan havaittu merkittävää muutosta 30 vuoden jakson aikana. Ilmaantuvuus oli 3,2 tapausta 100 000 synnytystä kohden. Sen sijaan ilmaantuvuudessa havaittiin kasvua äidin iän myötä.