Tietoa tunne-elämän muutoksista

Aivovauriot voivat aiheuttaa muutoksia tunteiden ja käyttäytymisen säätelyssä.

​​​​​​​Aivoperäisiä muutoksia voi esiintyä tunteiden kokemisessa, tunteiden ilmaisussa, omien tunteiden tulkinnassa ja myös toisten henkilöiden tunteiden tunnistamisessa.

Käyttäytymisessä ja tunne-elämässä tapahtuneita muutoksia on henkilön itse joskus vaikea havaita ja ymmärtää. Läheiset huomaavat itsesäätelyn ja tunnereaktioiden muutokset usein sairastunutta tai vammautunutta helpommin.

Tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn muutokset kuormittavat sekä sairastunutta itseään että läheisiä. Ne voivat vaikeuttaa ihmissuhteita ja hankaloittaa arjen ja työelämän vaatimusten täyttämistä.

Osa käyttäytymisen ja tunteiden muutoksista on reaktiota sairastumisen tai vammautumisen aiheuttamaan elämänmuutokseen. Niin sairastuneelle tai vammautuneelle itselleen kuin hänen läheisilleenkin suru on luonnollinen reaktio, mutta myös pelon, vihan ja pettymyksen tunteet ovat tavallisia.

Muutokseen sopeutuminen tapahtuu asteittain.

Lue lisä​​​ä:


Edellinen sivuSeuraava sivu