Toiminnanohjauksen häiriöt

Toiminnanohjauksen ongelmat näkyvät selvimmin itsenäistä toimintaa vaativissa tilanteissa työelämässä, monimutkaisemmissa arkipäivän toimissa ja sosiaalisissa suhteissa. 

Toiminnanohjauksen häiriön vuoksi henkilö ei pysty käyttämään muita tiedonkäsittelyn toimintojaan aloitteellisesti, joustavasti, tehokkaasti ja kontrolloidusti. Myös käyttäytyminen ja sosiaalinen vuorovaikutus voivat poiketa tavanomaisesta.

Toiminnanohjauksen vaikeuksia ei aina havaita sairastumisen alkuvaiheessa. Varsinkaan lievät ongelmat eivät tavallisesti näy rutiininomaisissa suorituksissa, joita monet arkipäivän tilanteet ovat. Ajan myötä toiminnanohjauksen häiriöt voivat johtaa työkyvyn heikkenemiseen tai sosiaalisten ongelmien kasaantumiseen. Sosiaalisten tilanteiden muuttuneet tulkinnat ja uudenlainen reagointi voivat aiheuttaa hämmennystä ja ristiriitoja ihmissuhteisiin.

Päivitetty  12.3.2021

Kyllä