Miten oire ilmenee?

Jokainen afasiaoireisto on yksilöllinen. Yksilöllisyyden vuoksi oirekuvan tarkka määrittely on tärkeää oikeanlaisen kuntoutuksen ja tuen takaamiseksi. Oireita tulee esille usein myös arkisessa keskustelussa.

​​​​Vaikka afasioireita voidaan luokitella eri ryhmiin, on oireisto aina yksilöllinen. Se, miten eri kielelliset taidot häiriintyvät, määrittyy aivojen vaurion alueen ja laajuuden mukaan. Aivot ovat yksilölliset ja täten vaurio samalle aivoalueelle voi myös aiheuttaa kahdelle eri ihmiselle erilaisia oireita.​ Afasiaoireiden laadun ja vakavuusasteen arvion tekee puheterapeutti.

Alla on kuvattu, miten eri kielellisten taitojen häiriintyminen vaikuttaa henkilön toimintakykyyn.

Puheen ymmärtäminen

Puheen ymmärtämisen taidoilla tarkoitetaan henkilön kykyä ymmärtää mm. sanoja, lauseita, kysymyksiä, tarinoita tai sarkasmia.

Puheen ymmärtämisen taidot ovat tärkeät vuorovaikutuksen kannalta. Puheen ymmärryksen häiriinnyttyä henkilöllä voi olla vaikeuksia mm. seuraavissa asioissa:

 • Keskustelun seuraaminen
 • Kieliopin ymmärtäminen
 • Kysymysten tai ohjeiden sisäistäminen
 • Huumorin tai kielikuvien ymmärtäminen

Afasian saanut henkilö saattaa pysyä keskusteluissa jokseenkin mukana kuullessaan keskustelun avainsanat ("Naapurin Pirjo soitti kysyäkseen mitä kuuluu", "Voi ompas kello jo paljon, pitäisikö sitä hiljalleen mennä jo syömään?").

Vaikeissa häiriöissä henkilön käsitys omista puheentuoton virheistä voi vääristyä jolloin puhe voi muuttua tunnistamattomiksi epäsanoiksi.

Puheen ymmärtämisen vaikeudet ovat tyypillisimpiä sujuvissa afasiamuodoissa.​

Puheen tuottaminen

Puheen tuottamisen taidoilla tarkoitetaan henkilön kykyä tuottaa merkityksellistä kielellistä sisältöä puhumalla. Puheen tuoton taitoja arvioidaan puheterapeuttisessa tutkimuksessa esimerkiksi testaamalla henkilön kykyä tuottaa tuttuja numero- tai sanasarjoja, nimetä esineitä tai kuvia, luetella ryhmään kuuluvia sanoja, kuvailla asioita, vastata kysymyksiin tai kertoa itsestään tai esimerkiksi kuvan tapahtumista.

Puheen tuottamisen taidot ovat tärkeitä vuorovaikutukseen osallistumisen kannalta. Puheen tuoton häiriinnyttyä tyypillisiä oireita ovat muiden muassa:

 • Sanojen löytämisen vaikeudet - sanat saattavat tuntua olevan "ihan kielen päällä"
 • Tuttujenkin ihmisten nimien unohtaminen
 • Puheen tökkivyys - ilmaisu saattaa tökkiä toistuvasti haetun sanan kadottua
 • Lyhyet puheilmaisut - henkilö saattaa puhua vain yksittäisin sanoin
 • Sanojen korvautuvuus - henkilö saattaa esimerkiksi sanoa "porkkana" tarkoittaessaan vaikka perunaa
 • Kieliopin vääristyminen puheessa
 • Vääristyneiden sanojen tai epäsanojen tuotto
 • Kirosanojen vaivaton tuotto muista puheen tuoto vaikeuksista huolimatta. Tätä voi ilmetä ilmetä myös henkilöillä, jotka eivät ole aikaisemmin juurikaan kiroilleet.

Monikieliset henkilöt saattavat huomata oireiden korostuvan toisissa osaamissaan kielissä vahvemmin.

Puheen tuottamisen vaikeudet ovat tyypillisiä useimmissa afasioissa. Sanojen löytämisen vaikeudet ja puheen tökkivyys ovat tyypillisiä oireita sujumattomassa afasiassa.​

Lukeminen

Lukeminen on modernissa tietoyhteiskunnassa tärkeä taito. Lukemisen taitojen häiriinnyttyä henkilön kyky hoitaa asioitaan tai nauttia viihteestä tai taiteesta voi vaikeutua huomattavasti. Lukemisen taitojen häiriinnyttyä vaikeudet voivat ilmetä seuraavissa asioissa:

 • Lehtien tai kirjojen lukeminen
 • Internetin käyttö
 • Tekstiviestien tai sähköpostien lukeminen
 • TV-sarjojen tekstitysten seuraaminen
 • Postin tai asiakirjojen ymmärtäminen

Lukeminen voi myös hidastua niin merkittävästi, että kokonaisten lauseiden ymmärtäminen vaikeutuu muistin ylikuormituttua pitkän ja vaivalloisen lukemisen aikana. Tällöin lauseen alku voi unohtua ennen loppuun pääsyä.​

Kirjoittaminen

Kirjoittamisen vaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi kirjainten tai numeroiden tuottamisen vaikeutena, yksittäisten sanojen kirjoittamisena, sanojen kirjainasun vääristymisenä tai tunnistamattomien epäsanojen tuottamisena.

Lukemisen tavoin kirjoittaminen on nyky-yhteiskunnassa keskeinen taito. Kirjoittamisen häiriinnyttyä henkilön kyky hoitaa omia asioitaan tai ilmaista itseään kirjoitetulla kielellä voi vaikeutua. Kirjoittamisen vaikeudet rajoittavat henkilön kykyä käyttää internettiä, kirjoittaa sähköposteja tai tekstiviestejä, käyttää kalenteria ja hyödyntää kirjoitettua kieltä itseilmaisun tukena puheentuoton vaikeuduttua.

Muu vuorovaikutus

Vuorovaikukseen kuuluu myös ei-kielelliset viestintäkeinot. Näitä on esimerkiksi eleet ja ilmeet joiden avulla voidaan tuoda lisää merkityksiä tai tarkentaa puhutun viestin sisältöä.


Edellinen sivuSeuraava sivu 

Päivitetty  9.5.2019