Ohjeita ja tukea afasiaan sairastuneen omaiselle

​​​​​​​

​Kuinka puhun​ afasian saaneen henkilön kanssa?

Kielellisen häiriön takana on yhä sama henkilö, joka haluaa jatkaa vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Keskustelu ei välttämättä suju entiseen tapaan, mutta näillä keinoilla voit tukea vuorovaikutusta afasian saaneen henkilön kanssa.​

Varmista, että olet kiinnittänyt henkilön
​huomion itseesi

Pyri kiinnittämään henkilön huomio itseesi ennen keskustelun aloittamista. Ota huomioon myös mahdollisen toispuolisen hahmottamishäiriön, eli neglectin aiheuttamat puolierot.

Puhu niin, että henkilö näkee kasvosi

Ilmeiden ja suun liikkeiden näkeminen voi tukea puheen ymmärtämistä.

Puhukaa henkilölle yksi kerrallaan

Mikäli tapaatte afasian saanutta henkilöä porukalla voi hänen puheen ymmärtämistä tukea puhumalla vain yksi henkilö kerrallaan. Nopeiden puheenvuorojen vaihtelu voi olla henkilölle erityisen vaikeaa, joten ylläpitäkää keskustelussa rauhallista tahtia.

Vähennä ympäristön häiriöääniä

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi television tai radion sulkemista tai pienen hiljaisen huoneen valitsemista keskusteluympäristöksi.

Rauhoita vuorovaikutustilanne

Kiireelle ei ole sijaa keskustellessa afaattisen henkilön kanssa. Puhu hieman hitaammin ja anna aikaa vastauksille.

Suosi lyhyitä ja ytimekkäitä lauseita

Painota ydinsanoja. Toista tarpeen tullen sanomasi.

Kysy yksinkertaisia kysymyksiä

Suosi kysymyksiä joihin voi antaa lyhyen ja yksinkertaisen vastauksen. Esimerkiksi kyllä/ei-vastausten antaminen voi olla afasian saaneelle henkilölle huomattavasti helpompia kuin avoimet kysymykset.

Voit pohtia kuinka paljon vaikeampi on vastata kysymykseen "Mitä olet puuhaillut?" kuin esimerkiksi "Oletko käynyt tänään ulkona?".

Puhu normaalilla äänenvoimakkuudella

Äänen voimistaminen voi olla tarpeen mikäli afasian saanut henkilö ilmaisee tälle tarpeen tai mikäli tiedät henkilön kuulon olevan alentunut.

Afasia itsessään ei kuitenkaan vaikeuta puheen kuulemista.

Puhu aikuiselle

Vaikka keskustelun rakennetta on syytä tarpeen tullen yksinkertaistaa on tärkeä huomioida, ettei keskustelu muutu lapselliseksi. Afasia ei itsessään vaikuta henkilön älykkyyteen tai luonteeseen tai muuta tämän kiinnostuksen kohteita.

Rohkaise ja anna hyvää palautetta kaikista vuorovaikutusyrityksistä

Afasian myötä sanat ja lauseet voivat vääristyä, mennä sekaisin tai unohtua. Myös puheen määrä voi vähentyä. Ole kannustava ja jatka keskustelua normaalisti vaikka afaattinen henkilö tekisikin puheessaan virheitä. Tärkeintä on, että ymmärsit mitä henkilö yritti sanoa.

Käytä apukeinoja vuorovaikutuksen tukena

On hyvin yksilökohtaista mitkä apukeinot auttavat ketäkin. Kysy afasian saaneelta henkilöltä itseltään, omaisilta tai vaikka puheterapeutilta mikä apukeino auttaisi juuri kyseisen henkilön kohdalla. Näitä voi olla esimerkiksi:

  • Hyödynnä eleitä ja osoittelua keskustelussa
  • Hyödynnä kirjoittamista. Keskustellessanne esimerkiksi yhteisestä tutustanne voit kirjoittaa henkilön nimen paperille. Tämä voi auttaa afasian saanutta henkilöä pysymään keskustelun aihepiireissä mukana.
  • Hyö piirtämistä asioiden ilmaisussa
  • Rohkaise myös afasian saanutta henkilöä tarpeen tullen käyttämään vaihtoehtoisia keskustelukeinoja, kuten esimerkiksi kynää ja paperia. Mikäli henkilöllä on käytössä kuvia tai kuvakansio rohkaise häntä myös näiden käyttöön.

Alla olevasta linkistä voit tulostaa ohjeet​​ jaettavaksi myös muille afasian saaneen henkilön kanssa keskusteleville: läheisille, ammattilaisille tai tuttaville.​​​

Tukikeinoja vuorovaikutukseen afasian saaneen henkilön kanssa (PDF)​

Kysymyksiä afasiast​a

​Afasia ei ole välttämättä tuttu sairastuneen läheisille ja se herättää monia kysymyksiä. Alla on omaisten usein esittämiä kysymyksiä liittyen afasiaan ja näihin puheterapeutin laatimia vastauksia.

Voiko afasiasta parantua?

Afasiasta parantuminen - tai pikemminkin kuntoutuminen - on asia josta on vaikea antaa tarkkaa arviota heti sairastumisen jälkeen. Afasian kuntoutumiseen vaikuttaa vahvimmin kielellisen oirekuvan vaikeusaste ja aivoissa olevan vaurioalueen koko ja sijainti. Tyypillisesti ajatellaan, että merkittävin kuntoutuminen tapahtuu sairastumisen jälkeisinä kuukausina. Kuitenkin kuntoutumista tapahtuu myös vielä kuukausien tai jopa vuosienkin jälkeen.

Keskeistä on, että afaattista henkilöä tuetaan kuntoutumisessa mahdollisimman paljon. Kuntoutujan osallistumista ja mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen on tärkeä tukea. Omaisten läsnäolo ja tuki ovat erittäin tärkeitä kuntoutusprosessissa.​​

Myös intensiivisellä puheterapiakuntoutuksella tavoitellaan kielellisen toimintakyvyn kohentumista.

Miten voin omaisena auttaa?

Ohjeita keskusteluun löytyy Kuinka keskustelen afasian saaneen henkilön kanssa? -listauksesta yläpuolelta. Omaisen ja muiden äheisten henkilöiden​ läsnäolo ja tuki on tärkein apu kuntoutumisessa. Nähkää henkilö afasian oireiden takaa ja pohtikaa minkälainen läsnäolo ja vuorovaikutus olisi hänelle mieluista. Tämä voi olla esimerkiksi yhdessä vanhojen kuvien katselu ja niistä juttelu, yhteiset musiikinkuuntelutuokiot, lautapelit, kävelyretket tai muuta.

Afasiaoireiden- ja vaikeusasteiden kirjavuuden takia tarkemmat harjoitteluohjeet saat kuntoutujan puheterapeutilta. Sopikaa yhteiskäynti puheterapeutin kanssa ja keskustelkaa minkälainen aktiviteetti palvelee kuntoutumista tilanteessa parhaiten.


Edellinen sivuSeuraava sivu

  

Päivitetty  5.11.2018