Tietoa päättelyn ja ongelmanratkaisun häiriöistä

Monet neurologiset sairaudet ja vammat aiheuttavat muutoksia monimutkaisissa henkisissä kyvyissä ja omaksutuissa tiedonkäsittelytaidoissa. Tyypillisesti nämä tulevat esiin erilaisissa ongelmanratkaisu- ja päättelytilanteissa.

​​Ongelmanratkaisutapahtuma edellyttää monipuolista tiedonkäsittelyä, kuten kielellistä ymmärtämistä, laskutaitoa, työmuistia ja tarkkaavaisuutta sekä sujuvaa toiminnanohjausta.​

Aivotoiminnan syystä tai toisesta häiriintyessä vuosikausia tietokonetta käyttänyt henkilö ei välttämättä hallitse aiemmin tuttujen järjestelmien käyttöä, toimistotyöntekijä ei suoriudukaan tehtävistään tai kauppias sekoittaa asioita, jotka aiemmin hoituivat rutiinilla.

Päättelykyvyn vaikeudet saattavat vaikuttaa myös arkisten askareiden hoitamiseen kuten ruoanlaittoon, erilaisten laitteiden käyttöön, asiointiin tai harrastuksiin.


Edellinen sivuSeuraava sivu

 


 

Päivitetty  5.11.2018